Raport: 139 krajów na świecie może opierać się w 100% na OZE

Energiawiatrowa, słoneczna i wodna – tyle tylko wystarczy aby zasilić całkowitepotrzeby energetyczne w 139 krajach, według raportu naukowców ze Stanford Universityopublikowanego w minioną środę. Zespół amerykańskich naukowców wyznaczyłambitną ścieżkę, która może doprowadzić do przejścia sektorów energetycznych139 krajów na świecie w 100% na energetykę odnawialną. Według autorów raportu,realizacja tego planu poskutkowałaby obniżeniem średniej temperatury na świecieo 1,5 stopnia Celsjusza oraz utworzenia 24 milionów stałych miejsc pracy.

Raportdotyczący możliwych ścieżek rozwoju energetyki odnawialnej na świecie zostałopublikowany w minioną środę w czasopiśmie Science Joule, przez zespół badawczyzłożony z naukowców Stanford University. Autorzy raportu opracowali plantransformacji sektora energetycznego w 139 krajach w taki sposób, aby w 100%był zasilany z energii wiatru, słońca i wody. Plan obejmuje produkcję energiielektrycznej i cieplnej, transport, rolnictwo, przemysł leśny oraz rybołówstwo,czyli sektory odpowiadające za 99% emisji dwutlenku węgla na świecie.

Autorzyraportu zapewniają, że przejście na czysta energię do 2050 roku, jakkolwiek niebyłoby ambitne i niełatwe do zrealizowania, zapewni 24 mln dodatkowych stałychmiejsc pracy. Poza tym, według ich kalkulacji, do 2050 roku czysta energiapozwoli uniknąć 4,6 mln przedwczesnych zgonów wynikających z zanieczyszczeniapowietrza oraz zaoszczędzić ponad 28 bilionów USD na walkę ze zmianą klimatu.

Poprzedniebadania wykazywały, że istnieją techniczne możliwości do pełnego przejścia naenergetykę odnawialną dużej ilości krajów na świecie, jednak problem zawszeleżał w finansowych i politycznych możliwościach takiej transformacji. Wostatnich badaniach Stanford University, naukowcy obliczyli, że koszt przejściana czystą energię będzie stanowił jedynie ¼ kosztu utrzymania aktualnegosystemu opartego na paliw kopalnych, wziąwszy pod uwagę długoterminowe kosztywalki ze zmianą klimatu oraz konsekwencjami zdrowotnymi. Dodatkowo, raportpokazuje, że odejście z gospodarki opartej na paliwach kopalnych, znaczącozwiększy efektywność energetyczną na świecie. Zmniejszenie wydobycia,transportu oraz przetwórstwa ropy naftowej, gazu i uranu spowodowałobyzmniejszenie zapotrzebowania na energię o 13%.

Autorzyraportu dodają, że przejście na czystą energię pozwoli ustabilizować cenyenergii elektrycznej na świecie i uniknąć ubóstwa energetycznego, dziękizerowym kosztom paliwa, stabilnej produkcji energii oraz decentralizacjisystemów wytwórczych.

Cała treść raportudostępna pod tym linkiem: http://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/Articles/I/CountriesWWS.pdf

 

 

Agata Skrzypczyk

fot.: Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here