Radom rozpoczął realizację projektu adaptacji do zmian klimatu


Radom rozpoczął realizację projektu adaptacji do zmianklimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej. Jegogłówne cele to m.in. przeciwdziałanie powodziom oraz skutkom susz i tworzenieprzyjaznego mikroklimatu.

 

Zdaniem wiceprezydenta Radomia Jerzego Zawodnika toinnowacyjny i unikatowy projekt, który ma być odpowiedzią na postępujące zmianyklimatu. „Chodzi m.in. stworzenie warunków do gromadzenie nadmiaru wody wokresie wzmożonych opadów i wykorzystywanie zgromadzonych zapasów wody wokresie suszy” – tłumaczy Zawodnik.

 

W ocenie dr Iwony Wagner z Katedry Ekologii StosowanejUniwersytetu Łódzkiego, dzięki projektowi Radom może stać się miastemelastycznym w stosunku do zmieniających się i coraz bardziej ekstremalnychwarunków klimatycznych. „Mniej doskwierać mu będą ekstremalne powodzie czyekstremalne opady, albo bardzo przedłużające się i głębokie okresy suszy czywysokich temperatur” – zaznacza Wagner.

 

Unikatowość projektu polegać ma też na tym, że opróczzagospodarowania wody deszczowej w zbiornikach uwzględnia on rozszerzeniebioróżnorodności do terenu miejskiego i poprzez to zmianę klimatu miejskiego.

 

„Wszystko to można osiągnąć dzięki drobnym rozwiązaniom zdziedziny „błękitno-zielonej infrastruktury”, polepszającym jakość powietrza.Stworzymy siedliska dla przyrody, które będą poprawiały jakość życia w zwartejstrefie śródmiejskiej – podkreśla Stefan Obłąkowski z firmy FPP Enviro,wspólnie z którą Radom realizuje przedsięwzięcie.

 

Cele projektu mają być osiągnięte m.in. poprzez zwiększenieobjętości retencyjnej głównego radomskiego zbiornika Borki oraz poprawę jakościwody w zalewie, który pełni także funkcję rekreacyjną.

 

W planach jest również przywrócenie naturalnego biegu rzekiMlecznej w Radomiu, w miejscu w którym powstaje Park Kulturowy, oraz nowegobudowa zbiornika retencyjnego na Potoku Północnym, o pow. blisko 2 ha. Ma onpełnić funkcję zarówno retencyjną, jak i rekreacyjną.

 

W ramach programu planowana jest także budowa na tereniemiasta ok. 20 mniejszych zbiorników i niecek chłonnych, w których gromadzić siębędą wody opadowe w pobliżu miejsc zagrożonych lokalnymi podtopieniami. W ichokolicach będą tworzone mikrosiedliska m.in. płazów, ważek i ptaków.

 

Radomski projekt jako jedyny z Polski i Europy środkowo-wschodniejzostał wybrany w konkursie Programu UE LIFE „Adaptacje do zmian klimatu”. Jegołączna wartość to prawie 24,3 mln zł, z czego ok. 60 proc. stanowidofinansowanie z funduszy Komisji Europejskiej, a 27 proc. – ze środkówkrajowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Projekt ma być wdrożony do końca roku 2020. Miasto Radomrealizuje go wraz Wodociągami Miejskimi, Uniwersytetem Łódzkim oraz firmą FPPENVIRO, zajmującą się ochroną środowiska i klimatu.

 

 

PAP

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here