PV GRID przedstawiło rekomendacje dotyczące integracji PV z europejskimi sieciami dystrybucyjnymi

Europejskie konsorcjum PV GRID wydało w czwartek, 30 stycznia, dokument zawierający kluczowe zalecenia odnośnie przyjęcia rozwiązań technicznych ułatwiających integrację systemów fotowoltaicznych (PV) z energetycznymi sieciami dystrybucyjnymi. W ciągu najbliższych trzech miesięcy w krajach europejskich odbędzie się 15 krajowych seminariów, których celem będzie prezentacja oraz dyskusja wyników prac otrzymanych w ramach projektu.

Od maja 2012 partnerzy projektu PV GRID pracują nad identyfikacją oraz wyznaczeniem priorytetów rozwiązań technicznych, które przyczynią się do zwiększenia zdolności sieci dystrybucyjnych do przyłączania dużej ilości systemów PV. Opublikowany obecnie dokument zawiera, będące wynikiem wnikliwej analizy, prawne i normatywne zalecenia, mające wspierać przyjęcie proponowanych rozwiązań.

W zmieniającym się systemie energetycznym, gdzie coraz większą rolę odgrywa rozproszona generacja oparta na odnawialnych źródłach energii, wymagane są nowe możliwości sterowania siecią dystrybucyjną. Zadania, wymienione w PV GRID Advisory Paper są następujące: zapewnienie przejrzystych warunków odłączania systemów PV od sieci dystrybucyjnej; rozwinięcie odpowiedniego dla fotowoltaiki systemu samokonsumpcji; wykorzystanie zaawansowanych możliwości inwerterów PV; promowanie magazynowania energii zarówno na poziomie OSD, jak i prosumenta; preferencja rozwiązań opartych na reakcji na pojawiające się zapotrzebowanie; rozwijanie spójnego systemu pomiarów zużycia; zachęcanie do rozwoju “inteligentnych sieci”.

Do kwietnia 2014 krajowi partnerzy PV GRID zorganizują, we wszystkich 15 uczestniczących w projekcie krajach, warsztaty mające na celu przedyskutowanie z lokalnymi interesariuszami najodpowiedniejszych rozwiązań, biorących pod uwagę specyfikę danego kraju. Konsorcjum PV GRID zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w dyskusji nad zawartością tego dokumentu. Wyniki tych dyskusji znajdą odzwierciedlenie w zaktualizowanej wersji PV GRID Advisory Paper, którego publikacja nastąpi w lecie 2014 roku.

Wersje do konsultacji dokumentu doradczego PV GRID są do pobrania z:
PV GRID Advisory Paper: kluczowe rekomendacje (streszczenie)
PV GRID Advisory Paper: kluczowe rekomendacje (wersja pełna).

Celem projektu PV GRID jest pomoc w redukcji barier, które opóźniają lub komplikują szeroką integrację systemów PV z europejską infrastrukturą energetyczną. Ten cel zostanie osiągnięty poprzez analizę barier i możliwych rozwiązań oraz sformułowanie zaleceń zarówno prawnych, jak i normatywnych. Projekt rozpoczął swoje prace w maju 2012, które potrwają do października 2014. Jest on kontynuacją projektu PV LEGAL zakończonego w lutym 2012 roku.

 

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here