PTPiREE: opracowany Dobre Praktyki dot. przyłączania do sieci punktów ładowania EV


Operatorzy systemów dystrybucyjnych, zrzeszeni w PolskimTowarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, opracowali dobrepraktyki dystrybutorów na rzecz elektromobilności.

Pięciu operatorów systemów dystrybucyjnych zrzeszonych wPTPIREE, opracowało „Dobre praktyki Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.Informacje dla inwestorów zainteresowanych przyłączeniem do siecielektroenergetycznej punktów ładowania samochodów elektrycznych”. Materiał tenzostał przyjęty przez Zarząd PTPiREE 29 marca 2017r.

Dobre praktyki zawierają podstawowe informacje dlainwestorów zainteresowanych budową i przyłączeniem do siecielektroenergetycznych punktów ładowania samochodów elektrycznych. Zebrane informacjemają ułatwić inwestorom zapoznanie się z wymaganiami oraz aktualnym stanemprawnych dotyczącym procesu przyłączania do sieci. Zapewni to możliwośćwcześniejszego przygotowania się do tego procesu oraz ułatwi inwestorom sprawneprzejście przez proces przyłączenia do sieci punktów ładowania samochodówelektrycznych.

Jak wynika z informacji zawartych w Dobrych Praktykach, przyłączeniedo sieci elektroenergetycznej punktu ładowania samochodów elektrycznych odbywasię według następującej procedury: złożenie przez inwestora wniosku ookreślenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej; wydanie przez OSD warunków przyłączenia; podpisanie umowy; realizacja przez OSD umowy oprzyłączeniu do sieci; zgłoszenie przez inwestora gotowości i przyłączenie dosieci punktu ładowania.

 

 

REO.pl

źródło: PTPiREE

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here