PSL: rząd blokuje rozwój OZE


Rząd traktuje OZE jak zło konieczne i blokuje rozwójzielonej energii – podkreślali uczestnicy połączonego posiedzeniaParlamentarnych Zespołów ds. Obrony Polskiej Samorządności i Zespołu EnergiiOdnawialnej.

Polska maogromny problem związany z jakością powietrza – jak wynika z ubiegłorocznegoraportu WHO, spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie aż 33znajduje się w Polsce. Stąd pomysł połączenia posiedzenia parlamentarnychzespołów ds. Obrony Polskiej Samorządności i Zespołu Energii Odnawialne. Ichczłonkowie chcą wspólnie pracować nad rozwiązaniami służącymi poprawie jakościżycia Polaków.

W tym celuPSL złożyło do marszałka sejmu wniosek o powołanie specjalnej komisji dapoprawy życia Polaków.

– Chcemy, bykomisja zajęła się walką ze smogiem, rozwojem odnawialnych źródeł energii ipoprawą warunków ochrony zdrowia – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jakpodkreślają ludowcy, na razie jedynie samorządy podejmują walkę zzanieczyszczonym powietrzem. Brakuje natomiast wsparcia ze strony rządu.

– Rząd od dawnablokuje rozwój OZE, które mają najbardziej pozytywny wpływ na nasze środowisko– podkreślił Mieczysław Kasprzak, poseł PSL. – Cały świat widzi przyszłość wczystych, odnawialnych źródłach energii. Dla Polski to szansa na zwiększenieinnowacyjności, poprawę bezpieczeństwa energetycznego i zdrowotnego, a takżenowe miejsca pracy w sektorze zielonej energetyki. Jak PiS może tego niedostrzegać? – dodał Kasprzak.

 

 

REO.pl

źródło:psl.org.pl

fot. Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0 PL

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here