PSEW: Polska musi znów otworzyć się na energetykę wiatrową


Przez ostatnie 10 lat zbudowany zostałpotencjał OZE będący w stanie wytwarzać nieco ponad 20 TWh zielonej energiirocznie, tymczasem by zrealizować cel 2020 w sektorze elektroenergetycznym,trzeba tej energii wytworzyć ponad 30 TWh. Wciąż więc jesteśmy daleko, awdrożenie systemu aukcyjnego zahamowało inwestycje w OZE na półtora roku –podkreśla PSEW.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) przeprowadzaco kwartał analizę pokazującą stopień realizacji planowanej trajektoriirocznych celów OZE oraz prognozę jak daleko nam jeszcze do osiągnięcia celu2020.

W publicznej dyskusji wielokrotnie mylone sąwskaźniki dotyczące udziału OZE w sektorze elektroenergetyki, udziału OZE wenergetyce oraz kwoty obowiązkowego umorzenia zielonych certyfikatów. Polska będzie rozliczana z realizacji 15%celu udziału OZE w energetyce. By ten cel osiągnąć została określonatrajektoria rocznych celów w sektorze paliw, ciepła i elektroenergetyki, którełącznie mają dać właśnie 15%. Dla sektora energetyki wiatrowej ważny jest cel wsektorze elektroenergetyki, który dla 2020 roku wynosi 19,13%. Z koleiwskaźniki obowiązku umorzenia zielonych certyfikatów stanowią jedno z narzędzimających wspierać rozwój elektroenergetyki odnawialnej na drodze osiągnięciacelu 2020.

Dane dotyczące mocy zainstalowanej w sektorze OZEprzytaczane w analizach rządowych nie obrazują w pełni skali problemu. Popierwsze dlatego, że cele roczne są mierzone produkcją, a nie mocązainstalowaną. Po drugie zaś wsparcie sektora OZE w postaci zielonychcertyfikatów rozliczane jest także w oparciu o MWh, a nie MW zainstalowane.

Czytaj także: Ustawa odległościowa oddala osiągnięcie celów OZE na 2020 r.

– Analizawykonana przez PSEW pokazuje, że na przestrzeni ostatnich 6 lat, roczny celudziału zielonej energii w krajowym zużyciu brutto energii był przekroczony w2012, 2014 i 2015, podczas gdy produkcja zielonej energii była niższa niżwielkość wynikająca z celu rocznego w latach 2010, 2011, 2013. Prognozawskazuje też, że nie został osiągnięty wymagany poziom w roku 2016. Nie ma więc mowy o nadmiernym rozwojusektora OZE – tłumaczyJanusz Gajowiecki, prezes PSEW – Podkoniec pierwszego kwartału 2017 roku udział energii OZE w krajowym zużyciuenergii wyniósł 13,54%. Oznacza to wzrost o zaledwie 0,01% przez pierwsze trzymiesiące bieżącego roku. Wynika to z dramatycznego zahamowania tempa rozwojunowych inwestycji OZE w Polsce.

Wedługdanych Urzędu Regulacji Energetyki potencjał OZE w Polsce w I kwartale 2017 r.wzrósł o niecałe 26 MW. Łączna moc zainstalowanych w naszym kraju elektrowniwiatrowych wzrosła w I kwartale br. z 5807,416 MW do 5813,236 MW, czyli ozaledwie 5,82 MW. Dla porównania w analogicznym okresie 2016 roku moczainstalowana elektrowni wiatrowych wzrosła o 850 MW.

Zakładany Cel KPD na 2017 roku to 14,68%.

PSEW

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here