PSEW apeluje do prezydenta ws. ustawy o OZE


Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowejapeluje do prezydenta o skorzystanie z uprawnień wynikających z art. 122Konstytucji RP i skierowanie do Sejmu wniosku o ponowne rozpatrzenie nowelizacjiustawy o OZE bądź o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem wsprawie jej zgodności z Konstytucją.

W ocenie PSEWniniejsza nowelizacja ustawy OZE wywoła katastrofalne skutki finansowe,ponieważ:

 • jest korzystna wyłącznie dla wąskiej grupy sprzedawców zobowiązanych,
  i niekorzystnie wpłynie na zmianę kosztów energii dla odbiorcy końcowego, przyczyniając się do pogłębienia alarmującej sytuacji finansowej inwestorów OZE,
  z których wiele to przedsiębiorstwa ze znaczącym rodzimym kapitałem,
 • nie przyczyni się do ograniczenia problemu nadpodaży świadectw pochodzenia na rynku,
 • pogłębia istotne problemy banków polskich oraz EBOiR i innych banków zagranicznych w utrzymaniu płynności finansowania inwestycji w OZE i może uniemożliwić finansowanie projektów OZE, nawet tych, które już wygrały aukcje (sektor bankowy sygnalizował to już na etapie sejmowych prac nad projektem),
 • może wywołać liczne roszczenia odszkodowawcze wobec Skarbu Państwa
  w związku z potencjalnymi zmianami lub wypowiedzeniami wieloletnich kontraktów,
 • może zostać uznana za złamanie postanowień umów w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, a także Traktatu Karty Energetycznej,
 • może wymagać notyfikacji w KE (w przypadku stwierdzenia niedochowania obowiązku notyfikacji może implikować konieczność zwrotu nienależnej pomocy publicznej z odsetkami przez inwestorów, którzy nie zawinili zaistniałej sytuacji),
 • została uchwalona przez Parlament bez udziału strony społecznej w 10 dni,
  w czasie, kiedy może być przedmiotem rzetelnej i otwartej dyskusji w toku rzędowej nowelizacji ustawy o OZE i niektórych innych ustaw.

W trybieprocedowania ustawy przyjętym przez Sejm nie było możliwości zgłaszania przezstronę społeczną jakichkolwiek uwag do projektu, przez co praktycznie wyłączonajest możliwość przedyskutowania jego skutków i wzięcia pod uwagę jego ocenyprzez przedstawicieli branży OZE, których dotkliwe skutki ustawy w uchwalonymbrzmieniu bezpośrednio dotyczą.

Czytaj także: Ustawa o OZE: PIGEOR apeluje do prezydenta

W związku z powyższym PSEW apeluje o podjęcie działańmających na celu wstrzymanie wejścia w życie przedmiotowej regulacji w obecnymkształcie oraz o podjęcie kroków mogących realnie poprawić sytuację rynkuzielonych certyfikatów np. poprzez realizację wspieranego przez branżę OZEpostulatu kroczącego obowiązku umorzenia w ramach przejrzystej, jawnej iotwartej formuły prac umożliwiającej udział strony społecznej, w tym wszystkichśrodowisk, których regulacja bezpośrednio dotyczy a więc producentów zielonejenergii.

PSEW

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here