PSES: Patriotyzm gospodarczy w aukcjach OZE szansą na rozwój nowego sektora gospodarki


Od1 stycznia 2016 r. w Polsce miał funkcjonować system wsparcia odnawialnychźródeł energii w oparciu o kontrakty różnicowe ustalane w postaci aukcji OZE.Pomimo oczekiwań branży i zapewnień rządzących wejście w życie przepisówrozdziału 4 ustawy o OZE odroczono do 1 lipca 2016 r.

 

Równocześnienajwięksi gracze na rynku OZE w Europie – Niemcy, Francja i Wielka Brytaniawdrożyły systemy aukcyjne i przeprowadziły od początku 2015 roku w sumie 6aukcji. System aukcyjny pomimo wielu wad, ma jedną zasadniczą zaletę – prowadzido znaczącego spadku kosztów wsparcia poprzez stymulację konkurencji. Ponadtosystem aukcyjny pozwala na kontrolę przyrostu zainstalowanej mocy, a także dziękiwprowadzaniu koszyków mocy daje szansę skutecznego udziału w aukcji małym i średnie przedsiębiorstwom.

 

Zaletysystemu aukcyjnego doskonale ilustrują przykłady naszych partnerów w UniiEuropejskiej. W Niemczech i we Francji na przestrzeni ostatniego roku cena zaenergię elektryczną oferowana w aukcjach dla naziemnych instalacjifotowoltaicznych zmalała o ponad 20%.

 

– Naturalnie jednym z czynników powodującym tak dużespadki wartości ofert w aukcjach jest również dynamiczny spadek cen technologiiPV, niemniej jednak konkurencja i zdolność szybkiego dostosowania się dowarunków rynkowych jest kolejnym walorem systemu aukcyjnego – mówi JakubCharaszkiewicz, Członek Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia EnergiiSłoneczniej (PSES).

 

Przykładaukcji OZE we Francji dla instalacji fotowoltaicznych jest interesujący równieżz innego powodu. Została ona zdominowana przez rodzime podmioty z branży PV, którymprzyznano ponad 90% z całkowitej mocy 800 MW będącej przedmiotem aukcji.Dodatkowo zapewniono, że ponad 80% urządzeń zastosowanych w realizowanychprojektach będzie produkowanych we Francji. Wynika to z faktu, że opróczoferowanej ceny za energię elektryczną, francuskie władze w projektach premiująniską emisję dwutlenku węgla, jak również ich wkład w badania i rozwój,innowacje oraz zatrudnienie we Francji. Francja po raz kolejny w wyrafinowanysposób omija ograniczenia w promowaniu „lokalnej produkcji” w postępowaniachprzetargowych w ramach EU (poprzez dodatkowe kryteria oceny, certyfikację jak ibiurokratyzacje procesu). Patriotyzm gospodarczy o którym tak dużo mówimy wPolsce, we Francji wdrażany jest od wielu lat.

 

W2015 Francja uchwala „EnergyTransition Act” – cel 40% produkcji energii z OZE do 2030 główniebazującej na rozporoszonej fotowoltaice,odejście od energetyki jądrowej. Plan stworzenia branży fotowoltaicznejwe Francji (podobnie jak historycznie branży energetyki atomowej) ze 100.000 miejscami pracy w ciągu 3 lat. Wdrożeniesystemu aukcyjnego – 4,3 GW wenergetyce słonecznej w ciągu 3 lat. Francuskie firmy wygrywają 90% aukcji, (przykłady firm: Engie (dawniejGDF), Quadron, Urbasolar). Dzięki przemyślanym działaniom ustawodawców Francjabuduje globalnych championów.

 

 

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here