PSE uzyskały 84 mln zł za udostępnienie transgranicznych zdolności przesyłowych

Polskie Sieci Energetyczne uzyskały 83,8 mln zł przychodu z tytułu udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych w okresie od lipca 2012 do czerwca 2013 – poinformowała spółka. Część pozyskanych środków, w kwocie 59,6 mln zł, została wydana na inwestycje związane z budową mostu elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą.

– PSE SA w okresie 1.07.2012 ? 30.06.2013, uzyskały 83,8 mln zł przychodu z tytułu udostępniania zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej. Informacje o wykorzystaniu tych środków – zgodnie z obowiązującymi regulacjami – zostały przedstawione, a następnie pozytywnie zweryfikowane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – podała firma.

PSE poinformowały, że na granicy południowo-zachodniej Polski (Niemcy, Czechy, Słowacja) transgraniczne zdolności przesyłowe udostępnianie były poprzez mechanizm przetargów skoordynowanych, natomiast na podmorskim połączeniu stałoprądowym łączącym systemy Polski i Szwecji ich alokacja odbywała się poprzez mechanizm market coupling.

– PSE SA oraz Svenska Kraftnatt (OSP Szwecji) uzyskują przychody z tego tytułu od 31 sierpnia 2012 r., tj. od daty nabycia majątku tego połączenia i jego przekształcenia w połączenie operatorskie – wyjaśniły sieci.

PSE podkreslają, że dochód spółki z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych zasila Fundusz Celowy spółki. – Zgodnie z regulacjami Parlamentu Europejskiego środki gromadzone na tym funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie wydatków na rzecz dostępności przydzielonych zdolności przesyłowych na połączeniach międzysystemowych oraz na finansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu utrzymywanie lub zwiększanie zdolności przesyłowych połączeń transgranicznych – zaznacza firma.

Szczegółowe określenie przeznaczenia tych środków na poszczególne zadania jest uzgadniane z prezesem URE, w ramach uzgodnień Planu Rozwoju spółki. – Kwota zasilenia Funduszu za rok 2012 wyniosła 63,4 mln zł – podały PSE.

Podstawowym zadaniem, finansowanym z tych środków, jest budowa nowego połączenia transgranicznego łączącego systemy Polski i Litwy. Projekt ten zaliczony został przez Unię Europejską do projektów o szczególnym znaczeniu dla tworzenia jednolitego Europejskiego Rynku Energii Elektrycznej i obejmuje szereg zadań inwestycyjnych m.in. budowę nowych linii i stacji elektroenergetycznych

– Ze środków zgromadzonych w Funduszu Celowym, w okresie od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. na zadania inwestycyjne związane z budową mostu elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą wydatkowano łącznie 59,6 mln zł – poinformowały sieci.

 

Marcin Zaremba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here