PSE uruchamiają Symulator Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

W czwartek, 19 września, otwartp Symulator KSE – pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej i jeden z najbardziej nowoczesnych ośrodków szkoleniowych dla służb ruchowych Operatora Systemu Przesyłowego i Operatorów Systemu Dystrybucyjnego.

Projekt budowy Symulatora KSE jest wspólnym przedsięwzięciem PSE i spółki zależnej – PSE Innowacje. Symulator pozwoli nie tylko na przeprowadzanie szkoleń dla dyspozytorów Krajowej Dyspozycji Mocy (KDM) i Okręgowych Dyspozycji Mocy (ODM), ale również dla dyspozytorów Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD) oraz Dyżurnych Inżynierów Ruchu Elektrowni (DIRE). Możliwe będzie także ćwiczenie współpracy pomiędzy służbami dyspozytorskimi KDM i ODM podczas pracy KSE w stanach normalnych, zakłóceniowych i awaryjnych, w środowisku pracy dyspozytorów zbliżonym do rzeczywistego.

Zaletą Symulatora KSE jest przede wszystkim praca w trybie czasu rzeczywistego, możliwość równoległej symulacji pracy kilku niezależnych systemów asynchronicznych oraz symulacji zarówno zjawisk wolnozmiennych jak i szybkozmiennych. – Dla bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego niezwykle istotna jest umiejętność rozpoznawania i likwidowania zagrożeń oraz właściwe postępowanie służb dyspozytorskich KDM i ODM w stanach pracy zakłóceniowej i awaryjnej. Dlatego też wyłączenia kaskadowe, zwarcia, utrata stabilności napięciowej, a nawet rozpad i odbudowa systemu – to tylko część zjawisk, które będą objęte zakresem szkoleń prowadzonych w naszym Symulatorze – podkreśla Henryk Majchrzak, prezes Zarządu PSE.

Bardzo szeroki zakres szkoleń ma na celu, przede wszystkim: podniesienie poziomu bezpieczeństwa i niezawodności pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE), skrócenie czasu rozpoznania zagrożenia oraz czasu likwidacji awarii w KSE, ograniczenie zasięgu oraz skutków awarii systemowych oraz lokalnych (zmniejszenie ilości niedostarczonej energii elektrycznej), poprawienie stanu bezpieczeństwa pracowników oraz urządzeń elektroenergetycznych, poprawienie poziomu utrzymania sieci przesyłowej.

– Realizacja ustawowych obowiązków Operatora Systemu Przesyłowego w zakresie prowadzenia ruchu KSE wymaga ścisłej współdziałania z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych. Spójny system szkoleń bez wątpienia pozwoli na jeszcze bardziej efektywną realizację nałożonych na nas zadań – uważa Jerzy Dudzik – szef Krajowej Dyspozycji Mocy, Dyrektor Departamentu Usług Operatorskich PSE.

Symulator KSE, oprócz właściwego treningu operatorskiego, będzie mógł być wykorzystywany w celach edukacyjnych i poznawczych. Pracownicy innych niż służby dyspozytorskie działów OSP i OSD oraz studenci i pracownicy uczelni technicznych również będą mieli możliwość zapoznania się z działaniem systemu elektroenergetycznego, m.in. w zakresie takich zagadnień jak: zrozumienie dynamiki pracy KSE oraz jego współpracy z systemami połączonymi, struktura KSE, rola elektrowni w regulacji systemowej, bezpieczeństwo pracy KSE, zagadnienia rynku energii elektrycznej, monitorowanie pracy oraz prowadzenie ruchu KSE.

Redakcja reo.pl

źródło: PSE
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here