PSE: Produkcja energii z wiatru wzrosła o 74,41 proc. rdr. w X 2013 r., z wody wzrosła o 23,28 proc. rdr.

W segmencie OZE w październiku 2013 roku zawodowe elektrownie wodne wyprodukowały 180 GWh, co oznacza wzrost o 23,28 proc. rdr., a elektrownie wiatrowe – 627 GWh, wzrost o 74,41 proc. rdr. – wynika z miesięcznych wstępnych danych operatora sieci.

Według danych operatora, inne OZE wyprodukowały w październiku 2013 roku 6 GWh, co oznacza brak zmian rdr. PSE podały też, że elektrownie gazowe wyprodukowały w październiku 2013 roku 270 GWh, spadek o 35,56 proc. rdr., a elektrownie przemysłowe – 769 GWh, spadek o 1,50 proc.

Według danych operatora, w październiku 2013 roku najwięcej energii – 7.357 GWh – wyprodukowały elektrownie zawodowe opalane węglem kamiennym i było to o 1,50 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2012 roku. Drugą pozycję pod względem produkcji zanotowały elektrownie opalane węglem brunatnym, które wyprodukowały 5.044 GWh, o 13,01 proc. więcej rdr.

PSE podały, że narastająco po 10 miesiącach 2013 roku w segmencie OZE zawodowe elektrownie wodne wyprodukowały 2.311 GWh, wzrost o 21,57 proc. rdr., elektrownie wiatrowe – 4.173 GWh, wzrost o 32,21 proc. rdr., a inne OZE – 60 GWh, wzrost o 1,46 proc. rdr.

W tym okresie elektrownie gazowe wyprodukowały 2.690 GWh, spadek o 24,94 proc. rdr., elektrownie przemysłowe – 7.443 GWh, wzrost o 2,96 proc., elektrownie zawodowe opalane węglem kamiennym – 69.982 GWh, wzrost o 1,03 proc., elektrownie opalane węglem brunatnym – 47.333 GWh, o 1,83 proc. więcej rdr.

Marcin Zaremba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here