PSE opublikowały kolejny Raport Zrównoważonego Rozwoju


„Patrzymy wprzyszłość” to idea przewodnia drugiego Raportu Zrównoważonego RozwojuPolskich Sieci Elektroenergetycznych. Raport informuje ofunkcjonowaniu  krajowego operatora systemu przesyłowego energiielektrycznej.

 

Raport Zrównoważonego Rozwoju PSE ma charakter informacyjno-edukacyjny.Pokazuje, jak i dlaczego Spółka dba o zapewnienie bezpieczeństwaenergetycznego, wpływając na zrównoważony rozwoju kraju i społeczeństwa.

 

Jak podkreślają PSE, publikacja oddaje pełen obraz aktywności spółki,wynikających z realizowanej Strategii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

 

Dokument został przygotowany w oparciu o uznane, międzynarodowe standardyraportowania pozafinansowego – Global Reporting Iniciative G4 oraz poddanyniezależnej, zewnętrznej weryfikacji. Audyt objął 85 wskaźników, w tym  35profilowych, 35 szczegółowych  oraz 15 mierników efektywności,wynikających z przyjętej strategii Spółki. Nad rzetelnością opracowaniaraportu, jego zawartością i zgodnością z wytycznymi GRI czuwał Zespółwdrożeniowy ds. Zrównoważonego Rozwoju w GK PSE.

 

Jak wskazano w raporcie, PSE w latach 2010-2015 poniosły nakładyinwestycyjne na poziomie 4,9 mld zł, inwestując w rozwój infrastrukturysieciowej. Poprzez te inwestycje Spółka zapewnia coraz wyższą niezawodnośćpracy systemu. O jego sprawności świadczy wskaźnik dyspozycyjności linii iurządzeń sieciowych – DYSU, który w raportowanym okresie osiągnął poziom aż99,44 proc.

 

Działalność PSE ma szczególny wpływ na społeczności lokalne na terenachprowadzonych inwestycji oraz zlokalizowanej infrastruktury. Aktualnie PSEodprowadzają podatek lokalny do ponad 920 gmin w Polsce i udział ten będziewzrastał wraz z rozwojem sieci przesyłowej. W latach 2014-2015 do budżetów gminSpółka odprowadziła ponad 400 mln zł podatku lokalnego, co niewątpliwe znaczącowpływa na rozwój społeczno-gospodarczy regionów.

 

Jako Przykładny Inwestor, PSE przeprowadziły w raportowanym okresie1 131 spotkań informacyjnych z władzami samorządowymi i organizacjamispołecznymi zaangażowanymi w proces inwestycyjny. Ta skala spotkań potwierdza,że Spółka przykłada dużą wagę do komunikacji społecznej.

 

Raport Zrównoważonego Rozwoju [PDF]

 

REO.pl

źródło: PSE

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here