PSE ogłasza konsultacje projektu Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025


PSE udostępniły do konsultacji projekt Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025 (PRSP). Uwagi do projektu można zgłaszać do 3 sierpnia 2015 r.

 

W sierpniu 2009 roku PSE przedłożyły do uzgodnienia Prezesowi URE PRSP 2010-2025, który uwzględniał inicjatywy podmiotów sektora energetycznego polegające na budowie nowych źródeł wytwórczych o deklarowanej wówczas przez inwestorów mocy ok. 23 000 MW, uwzględniał deklarowane wycofania istniejących jednostek wytwórczych oraz budowę OZE o mocy wynikającej z polityki klimatycznej UE.

W wyniku m.in. uwarunkowań ekonomicznych, zmian w systemach wsparcia poszczególnych rodzajów źródeł oraz zmiany prognozy zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w następnych latach PSE corocznie przedkładały do uzgodnienia Prezesowi URE aktualizacje PRSP 2010-2025 na okresy pięcioletnie.

W 2013 roku nastąpiła nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, która wprowadziła m.in. zmiany w wymaganej treści PRSP. Najistotniejsze z nich to: obowiązek przeprowadzenia konsultacji planów rozwoju z zainteresowanymi stronami i obowiązek sporządzenia raportu z konsultacji, określenie dziesięcioletniego horyzontu planu, konieczność uwzględnienia w krajowych planach rozwoju 10-letniego planu rozwoju o zasięgu wspólnotowym.

Zgodnie z zapisami nowelizacji Prawa energetycznego PSE opracowały nową wersją PRSP na lata 2016-2025. Uwagi do projektu można zgłaszać do 3 sierpnia 2015 r.

 

Projekt Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025 [PDF]

Redakcja reo.pl

fot. woodleywonderworks/CC BY 2.0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here