PSE i 50Hertz podpisały umowę zapobiegającą nieplanowanym przepływom energii dzięki przesuwnikom fazowym

Operatorzy systemów przesyłowych Polski i Niemiec – Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) i 50Hertz Transmission – podpisali umowę ws. budowy fizycznych przesuwników fazowych (pPST) oraz wprowadzenia od 18 marca 2014 r. fazy operacyjnej wirtualnego przesuwnika fazowego (vPST) – podały spółki. Porozumienie ma zapobiec nieplanowanym przepływom energii pomiędzy systemami.

– Rezultatem tej umowy będzie poprawa bezpieczeństwa pracy systemów elektroenergetycznych Polski i Niemiec oraz zwiększenie zdolności wymiany transgranicznej pomiędzy tymi systemami dzięki wyższym zdolnościom przesyłowym, a tym samym lepsze funkcjonowanie europejskiego rynku energii elektrycznej – podkreślają firmy

Umowa przewiduje skoordynowaną instalację fizycznych przesuwników fazowych na granicy polsko-niemieckiej (pPST) oraz uruchomienie z dniem 18 marca 2014 r. fazy operacyjnej mechanizmu wirtualnego przesuwnika fazowego (vPST).

PSE przypomniały, że poszukiwania rozwiązania umożliwiającego lepsze zarządzanie nieplanowymi przepływami energii elektrycznej pomiędzy 50Hertz i PSE rozpoczęły się w połowie 2012 r. Ich zwieńczeniem było zawarcie umowy pilotażowej vPST, uruchamiającej mechanizm wirtualnego przesuwnika fazowego na granicy polsko-niemieckiej oparty na stosowaniu międzyoperatorskich środków zaradczych (re-dispatching).

– Doświadczenia z fazy pilotażowej vPST potwierdziły, że takie podejście jest niewystarczające do zapewnienia bezpiecznej pracy systemu w każdych warunkach sieciowych. W rezultacie operatorzy PSE i 50Hertz potwierdzili potrzebę instalacji fizycznych przesuwników fazowych na połączeniach systemów Polski i Niemiec – zaznaczają firmy.

Zgodnie z umową, PSE zobowiązuje się do instalacji pPST w stacji elektroenergetycznej Mikułowa, umożliwiających kontrolę transgranicznych przepływów energii na połączeniu Mikułowa-Hagenwerder (przewidywany termin realizacji: koniec 2015 r.). 50Hertz zainstaluje pPST w stacji elektroenergetycznej Vierraden, co umożliwi kontrolę przepływów energii na połączeniu Vierraden-Krajnik (przewidywany termin realizacji: październik 2017).

W lutym PSE i Siemens kompleksową umowę na dostawę, montaż i uruchomienie przesuwników fazowych. Umowa obejmuje również prace związane z ich zaprojektowaniem. Całkowita wartość netto umowy wynosi 349 mln zł.

Dzięki działaniu przesuwników możliwe będzie kontrolowanie przepływu energii pomiędzy Polską a Niemcami. Pierwsze prace budowlane rozpoczną się w 2014 roku, a zakończenie całego projektu, wraz z uruchomieniami i niezbędnymi testami planowane jest na grudzień 2015 roku.

Przesuwniki fazowe są to specjalnego typu transformatory, które dzięki swojej konstrukcji umożliwiają regulację kąta napięcia, a przez to zmianę rozpływów mocy w systemie.

MZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here