Przychody ZE PAK ze sprzedaży certyfikatów spadły w I półroczu 2013 o ok. 30 proc. do 36 mln zł

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) zanotował w pierwszym półroczu 2013 roku spadek przychodów ze sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia energii, tzw. zielonych i czerwonych certyfikatów, o 15,4 mln zł, tj. o 29,95 proc. rdr., wynika z informacji spółki. Przychody te wyniosły 36,0 mln zł wobec 51,5 mln zł przed rokiem.

– Główną przyczyną spadku przychodów jest niższa o 49,0 proc. cena certyfikatów zielonych. Spadek przychodów z tytułu ceny certyfikatów zielonych częściowo został zrekompensowany wyższym o 32,4 proc. wolumenem ich produkcji – wyjaśnia spółka.

ZE PAK podał, że średnia cena, według której wyceniono zielone certyfikaty w pierwszym półroczu 2013 roku wyniosła 142,98 zł, wobec 280,30 zł w I półroczu 2012 roku.

ZE PAK otrzymuje certyfikaty ponieważ część wytwarzanej energii elektrycznej pochodziła ze spalania mieszanki biomasy (leśnej jak również rolnej) i ponieważ stosowana jest również wysokosprawna kogeneracja w celu wytwarzania ciepła.

Liczba uzyskiwanych świadectw pochodzenia jest znacząco wyższa od liczby, jaką spółki z GK ZE PAK są zobowiązane przedstawić do umorzenia, co pozwala zbywać ich nadwyżki na rzecz innych uczestników rynku.

Wraz z początkiem maja 2013 roku w Elektrowni Pątnów I oraz Elektrowni Adamów zrezygnowano ze współspalania biomasy (w Elektrowni Konin współspalanie biomasy zostało zakończone już wcześniej). Obecnie biomasa jest spalana jedynie w specjalnym kotle dedykowanym do spalania biomasy w Elektrowni Konin, natomiast współspalanie biomasy z paliwami konwencjonalnymi zostało już całkowicie wygaszone w elektrowniach GK ZE PAK.

– Przesłanką do podjęcia takiej decyzji była obecna sytuacja na rynku energii oraz świadectw pochodzenia, gdzie utrzymujące się tendencje spadkowe, szczególnie w przypadku zielonych certyfikatów nie zapewniały rentowności produkcji energii wytworzonej w procesie współspalania biomasy z węglem brunatnym, przy wykorzystaniu posiadanych instalacji – tłumaczy spółka.

Zgodnie z założeniami wolumen energii produkowanej w elektrowniach GK ZE PAK nie obniżył się w wyniku odstawienia współspalania, ponieważ spółka zastąpiła współspalanie biomasy większą produkcją z węgla. – Również wolumen energii „zielonej” produkowanej przez spółkę nie powinien się obniżyć w bieżącym roku w stosunku do produkcji z poprzedniego roku, biorąc pod uwagę całoroczną produkcję z kotła biomasowego w Elektrowni Konin, który został oddany do eksploatacji dopiero w połowie ubiegłego roku – podsumowuje firma.

W lipcu 2012 roku grupa ZE PAK oddała do eksploatacji w Elektrowni Konin jednostkę przystosowaną do spalania 100 proc. biomasy o mocy 55 MWe. Kocioł spala 80 proc. biomasy drzewnej i 20 proc. biomasy rolnej.

W 2012 roku grupa wygenerowała 0,57 TWh zielonych certyfikatów i 0,17 TWh czerwonych certyfikatów. Przychody ze sprzedaży certyfikatów stanowiły 4,8 proc. ogółu przychodów ze sprzedaży. ZE PAK odnotował w 2012 roku spadek średniej ceny zielonych certyfikatów do 182,50 zł z 286,07 zł.

ZE PAK zapewnia, że zarząd na bieżąco monitoruje odpowiednie parametry ekonomiczne, w tym cenę rynkową świadectw pochodzenia, i relatywny koszt wytworzenia energii, w celu oceny opłacalności produkcji energii elektrycznej w procesie współspalania biomasy, w wypadku trwałej zmiany obecnie panującej tendencji rozważy powrót do współspalania biomasy w procesie produkcji energii.

 

Marcin Zaremba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here