Przychody PGE w segmencie OZE wzrosły do 375,8 mln zł w I pół. 2013, a EBIT do 127,4 mln zł

W I półroczu 2013 roku przychody ze sprzedaży ogółem w segmencie OZE w grupie PGE wyniosły 375,8 mln zł w porównaniu do 287,5 mln zł w I półroczu 2012. EBIT segmentu w I półroczu 2013 roku wyniósł 127,4 mln zł, a EBITDA 217,1 mln zł – poinformowała firma.

PGE podała, że w analogicznym okresie roku poprzedniego EBIT wyniósł 78,9 mln zł, natomiast EBITDA 146,2 mln zł.

– Wzrost EBIT związany jest przede wszystkim z wyższymi przychodami z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia energii i wyższymi przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii – skomentowała PGE.

Spółka wyjaśniła, że wyższy poziom przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia energii wynikał głównie z wyższej produkcji energii w związku z zakupem farm wiatrowych Pelplin i Żuromin.

PGE podała, że w I półroczu 2013 produkcja z energetyki wiatrowej w grupie wzrosła o 250 proc. rdr. do 0,14 TWh wobec 0,04 TWh przed rokiem.

Przyczyną wysokiej dynamiki jest przejęcie Farmy Wiatrowej Pelplin o mocy 48 MW (oddana w sierpniu 2012) i Farmy Wiatrowej Żuromin o mocy 60 MW (oddana w październiku 2012).

 

Marcin Zaremba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here