Projekt ECO-MIASTO będzie promować zrównoważony rozwój w polskich gminach


Dynamicznie wzrasta liczba mieszkańców w miastach, a tym samym liczba użytkowników samochodów – już w 2007 roku udział światowej populacji żyjącej w miastach przekroczył 50 proc. Przewiduje się, że w 2050 roku ten odsetek wzrośnie do 70 proc. Promowanie sprawdzonych rozwiązań mobilności zrównoważonej to konieczność, jeżeli chcemy ograniczać emisję spalin i hałas w miastach. Taki cel przyświeca projektowi ECO-MIASTO, który powstał z inicjatywy Ambasady Francji w Polsce, Renault Polska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem projektu ECO-MIASTO jest promowanie wśród polskich gmin dobrych praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju.

– ECO-MIASTO to szansa na szerokie informowanie na temat możliwości związanych z upowszechnianiem mobilności zrównoważonej. Ekologiczne środki transportu, samochody o niskiej emisji spalin i auta elektryczne, które nie emitują spalin podczas jazdy, to wizja przyszłości miast, którą podziela Renault – mówi Grzegorz Zalewski, prezes Renault Polska.

Istotnym elementem projektu jest konkurs, w którym mogą wziąć udział gminy i związki międzygminne, działające na rzecz zrównoważonego rozwoju, realizujące projekty wspierające mobilność zrównoważoną i budownictwo ekologiczne.

– Gminy są siłą napędową stosowania podstawowych zasad środowiskowych zrównoważonego rozwoju. Od nich zależy, czy i jak takie projekty będą wcielane w życie. Mamy nadzieję, że projekt ECO-MIASTO stworzy podstawy do wymiany wiedzy i doświadczeń także między Polską a Francją – mówi Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce.

– Samorządy lokalne są niezwykle ważnym odbiorcą działań w dziedzinie ochrony środowiska. Fundusz aktywnie włącza się zarówno w konkurs, jak i towarzyszący mu cykl seminariów – informuje Małgorzata Skucha, prezes Zarządu NFOŚiGW.

Seminarium na temat mobilności zrównoważonej odbędzie się 18 czerwca br. w Warszawie. Program seminarium oraz informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej eco-miasto.pl.

 

Redakcja reo.pl

źródło: Renault, NFOŚiGW
 

fot.:Witold Maziarz, rzecznik prasowy NFOŚiGW, Grzegorz Zalewski, prezes Renault Polska, Artur Celiński, Res Publica Nowa, zastępca redaktora naczelnego i Romain Su, zastępca attaché ds. współpracy pomiędzy samorządami Ambasady Francji w Polsce, fot. Renault

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here