Projekt Baltic InteGrid w Europejskiej Strategii na rzecz obszaru M. Bałtyckiego


Projekt Baltic InteGrid, mający na celu opracowanie koncepcjibałtyckiej infrastruktury przesyłowej zintegrowanej z projektami morskich farmwiatrowych, został zakwalifikowany jako projekt flagowy w ramachEuropejskiej Strategii na rzecz obszaru Morza Bałtyckiego.

 

IntegratedBaltic offshore wind electricity grid development, współfinansowany z programuINTERREG Regionu Morza Bałtyckiego, został zakwalifikowany jako projekt flagowy w ramachEuropejskiej Strategii narzecz obszaru Morza Bałtyckiego.

 

MinisterstwoGospodarki Łotwy, będące koordynatorem działań w obszarze politykienergetycznej w ramach Strategii na rzecz obszaru Morza Bałtyckiego (EUSBSR),zakwalifikowało projekt Baltic InteGrid  jako projekt flagowy w zakresieenergetyki. Tym samym projekt Baltic InteGrid został włączony do Planu Działańdla połączenia rynków obszaru Morza Bałtyckiego w ramach – BEMIP Baltic EnergyMarket Interconnection Plan initiative (BEMIP Action Plan).

 

Celem projektu Baltic InteGrid jest opracowanie koncepcji bałtyckiejinfrastruktury przesyłowej zintegrowanej z projektami morskich farm wiatrowychw oparciu o szczegółową analizę warunków przestrzennych, rynkowych,polityczno-regulacyjnych, środowiskowo-społecznych oraz technologicznych.

 

Założenia iobszar działań projektu Baltic InteGrid obejmują zrównoważone wytwarzanieenergii elektrycznej na poziomie krajowym, dalszą integrację rynków orazzwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w regionie MorzaBałtyckiego, poprzez rozwój bałtyckiej infrastruktury przesyłowej, wpływającejna optymalizację potencjału i efektywności morskiej energetyki wiatrowej. W tymcelu współpracę zawiązało 14 partnerów z 8 państw regionu Morza Bałtyckiego:Polska, Niemcy, Dania, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, którzy wbliskiej współpracy z interesariuszami realizowali będą następujące zadania: utworzenietrwałego Bałtyckiego Forum Sieci Morskich (BOGF),  opracowanie koncepcjiSieci Bałtyckiej (Baltic Offshore Grid),  opracowanie koncepcji studiumwykonalności dla fragmentów Sieci Bałtyckiej,  opracowanie rekomendacji dokluczowych dokumentów. 

 

 

REO.pl

Źródło: Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here