REO CZYSTA ENERGIA: Prof. Jan Popczyk – Biogazownie, a nie węgiel

Głos przeciwko budowie nowego bloku węglowego w Elektrowni Ostrołęka.

Cały świat idzie w kierunku rozproszonego system oraz energetyki obywatelskiej. Tylko rozproszona i elastyczna energetyka ciągnie ludzie w górę. Buduje dobrostan – mówił prof. Jan Popczyk podczas debaty w Ostrołęce. Dyskusja dotyczyła  skutków powstania Elektrowni C w tamtejszym mieście.

Jak podkreślali prelegenci, budowa obiektu o mocy 1000 MW nie ma uzasadnienia zarówno energetycznego, jak i ekonomicznego. Natomiast niesie za sobą zagrożenia społeczne, zdrowotne i środowiskowe. – Nasz kraj nie potrzebuje tyle energii, w dodatku z węgla, który przywozi się ze Śląska – argumentował prof. Jan Popczyk

prof. Jan Popczyk

Ekonomia
– Ten projekt przytłoczy Ostrołękę, to nie jest projekt dla tego regionu. Powiat ostrołęcki nie dysponuje wystarczającą infrastrukturą techniczną. Ta, która istnieje – sieci energetyczne znajdują się w złym stanie technicznym. Wystarczy silniejszy wiatr, szadź, a cały system pada – zaznaczył prof. Popczyk.

Ponadto planowana inwestycja nie spełnia nowych norm unijnych przewidzianych dla tego typu obiektów. Jak zauważył dr Leszek Pazderski, od tego roku UE zaostrzyła limity na emisję szkodliwych substancji. Projekt Elektrowni C z 2012 roku dostosowany był do poprzednich norm. Obecnie budowa obiektu wymagałaby zastosowania nowych technologii generujących olbrzymie koszty. Już teraz szacowany koszt inwestycji to 6 mld zł.

Zdrowie
Kolejnym przytoczonym przez prelegentów argumentem przemawiający za odejściem od planowanej inwestycji jest zdrowie, zwłaszcza skutki zdrowotne wywołane zanieczyszczeniem gazowo-pyłowym. – Raport oceniający wpływ funkcjonowania Elektrowni C na zdrowie ludzkie mówi jednoznacznie. W skali rocznej, około 70 przedwczesnych zgonów, kilkaset utraconych lat życia (733) i kilkanaście tysięcy utraconych dni pracy (15648) – informował  dr Leszek Pazderski.

Jak zauważył dr Łukasz Adamkiewicz, szczególnie groźny dla organizmu człowieka jest pył. W przypadku elektrowni węglowej nieunikniony.

Jeśli nie Elektrownia C? Co w zamian?
Jak zaznaczył prof. Popczyk istnieją inne możliwości pozyskiwania energii, chociażby poprzez budowę mikrobiogazowni,  szczególnie na terenach rolniczych, które dominują na terenie powiatu ostrołęckiego. Zdaniem profesora jest to idealne rozwiązanie dla obiegu zamkniętego jakim są gospodarstwa rolne. Tym bardziej, że rozwiązanie to pozwala na zutylizowanie odchodów zwierzęcych.  Już teraz, poprzez cofnięcie kwot mlecznych, gospodarstwa nakierowane na produkcję mleka poszukują alternatywnych źródeł dochodu. Budowa mikrobiogazowni  to nie tylko oszczędności związane z samowystarczalnością gospodarstw na energię elektryczną oraz energię cieplną, ale też możliwość sprzedaży nadwyżki wyprodukowanej energii.


 

Kinga Sawicka  / dla REO.pl