PRK OZE: Polska musi zaangażować się w wypracowanie porozumienia klimatycznego


Polska Rada Koordynacyjna Odnawialnych Źródeł Energii podała do wiadomości publicznej swoje stanowisko do projektu ustawy o OZE w wersji z 8 lipca 2014 r.

W piśmie PRK OZE możemy przeczytać m.in., że tak wyczekiwana ustawa powinna zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne, racjonalnie “zaprogramować” przebudowę miksu energetycznego Polski i umocnić zaangażowanie przedsiębiorców, inwestorów niepublicznych i prosumentów w rozwój zielonej energii. Tymczasem, przedłożony Sejmowi rządowy projekt ustawy nie gwarantuje spełnienia tych oczekiwań i budzi wiele wątpliwości, także w zakresie odpowiedniej transpozycji do krajowego systemu prawnego postanowień Dyrektywy 2009/28/WE.


Stanowisko PRK OZE [PDF]

 

Redakcja reo.pl

fot. deSpool/freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here