PRK OZE o projekcie ustawy o OZE


Polska Rada Koordynacyjna Odnawialnych Źródeł Energii (PRK OZE), reprezentująca 22 organizacje branżowe skupiające ponad 1000 przedsiębiorców, w swoim stanowisku dot. projektu ustawy o OZE uważa, że prace nad systemem wsparcia dla energetyki odnawialnej powinny trwać. Według Rady obecny projekt nie jest zadowalający.

Jak zauważa PRK OZE, obecny projekt ustawy całkowicie różni się od poprzednich propozycji resortu. Wprowadza bardzo poważne ryzyka regulacyjne, stawiające przedsiębiorców niepublicznych i prosumentów w zasadniczo gorszej sytuacji w stosunku do przedsiębiorstw oligopolu energetycznego, w których przeważający udział mają Spółki Skarbu Państwa – czytamy w stanowisku PRK OZE.

Rada podkreśla też, że projekt ustawy nie transponuje w sposób satysfakcjonujący przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE, która określa minimalne wymagania od państw członkowskich w zakresie planowania i funkcjonowania źródeł odnawialnych, w szczególności w odniesieniu do transparentności, przejrzystości, stabilności i przewidywalności mechanizmów określających poziom wsparcia.

PRK OZE stoi na stanowisku, że projekt ustawy przed skierowaniem do prac parlamentarnych wymaga jeszcze daleko idących zmian.

Redakcja reo.pl

fot. deSpool/sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here