PRK OZE apeluje o sprawiedliwe warunki dla prowadzenia działalności w OZE


Polska Rada Koordynacyjna Odnawialnych Źródeł Energii (PRK OZE), skupiająca 21 organizacji branżowych, w związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane apeluje o ustanowienie takich ram prawnych, które wyznaczą sprawiedliwe i niedyskryminujące warunki dla prowadzenia działalności przez wszystkich producentów energii elektrycznej.

Naczelnym celem takiego prawa powinno być tworzenie warunków dla zwiększania bezpieczeństwa energetycznego kraju, w szczególności poprzez racjonalnie zaprogramowaną przebudowę potencjału i miksu energetycznego – we wszystkich jego aspektach – przy zwiększającym się stale zaangażowaniu przedsiębiorczości i środków finansowych inwestorów niepublicznych i prosumentów.

Tymczasem, w opinii PRK OZE, w projekcie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane dyskryminuje się branżę obywatelskiej energetyki odnawialnej, proponując, aby lokalizacja każdej instalacji większej niż mikroinstalacja (moc 40kW) była możliwa tylko i wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

„Byłaby to kolejna bariera formalno-prawna stawiana na drodze raczkującej w naszym kraju energetyki rozproszonej, po tym jak przyjęto skomplikowane i niejasne procedury w ustawie o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015r, mającej rzekomo transponować do polskiego systemu prawnego postanowienia Dyrektywy Unii Europejskiej 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 w sprawie promowania OZE” – czytamy w stanowisku PRK OZE.

Według organizacji proponowana nowelizacja zablokuje, a co najmniej znacznie ograniczy rozwój energetyki rozproszonej w Polsce, ponadto jest przykładem nadregulacji w prawie, ponieważ „obowiązujące w tym zakresie przepisy są aż nadto wystarczające (…)”.


Apel PRK OZE [PDF]

reo.pl

fot. Bo de Visser/freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here