Prezydent podpisał ustawę dotyczącą emisji gazów cieplarnianych

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 12 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy Prawo ochrony środowiska.

Uchwalona ustawa ma na celu ułatwienie realizacji projektów wspólnych wdrożeń, które mogą przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, jak również ułatwienie realizacji i monitorowania projektów w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji.

Ustawa m.in.: zmniejsza obciążenia organizacyjne i finansowe beneficjentów w zakresie sprawozdawczości, ujednolica system monitorowania efektów związanych z uniknięciem lub redukcją emisji gazów cieplarnianych w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji oraz upraszcza system monitorowania wydatkowania przez beneficjentów środków uzyskanych z Rachunku klimatycznego i postępów w realizacji programów i projektów dofinansowanych ze środków zgromadzonych na tym rachunku.

Ustawa dopuszcza też możliwość refinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym kosztów poniesionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków własnych na realizację programów lub projektów w specjalnych obszarach.

Podpisana 8 stycznia ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

MZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here