Prezydent podpisał nowelizację ustawy dot. gazu z łupków

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, 587 i 850), kształtującą uprawnienia i obowiązki państwa i przedsiębiorców w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów ze złóż (w tym gazu ziemnego z formacji łupkowych).

Ustawa ma przyspieszyć prace poszukiwawcze, rozpoznawcze i wydobywcze służące pozyskiwaniu węglowodorów oraz ułatwić ich prowadzenie. Jej efektem ma być zwiększenie podaży gazu ziemnego, w tym łupkowego, oraz wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Ustawa ma również na celu zabezpieczenie interesów państwa przy wydawaniu koncesji na pozostałe kopaliny objęte własnością górniczą oraz uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości w dotychczasowej praktyce stosowania ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.

W celu poprawy sposobu gospodarowania węglowodorami ustawa: wprowadza nowy system koncesjonowania działalności w zakresie węglowodorów, wprowadza postępowanie kwalifikacyjne jako warunek uzyskania koncesji na działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów, w celu wstępnej selekcji podmiotów wnioskujących o koncesję, doprecyzowuje i uszczegóławia prawa i obowiązki, jakie zawierać będzie koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża oraz koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża, poszerza kompetencje organu koncesyjnego oraz wzmacnia uprawnienia kontrolne organów nadzoru górniczego.

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here