Prezes URE zatwierdził niższe ceny gazu

Spadek średnich miesięcznych płatności dla odbiorców grupy W-1, którzy zużywają paliwo gazowe do przygotowania posiłków, oznacza obniżenie miesięcznych płatności średnio o 2,61 zł. Odbiorcy z grup taryfowych W-2, pobierający gaz dla celów przygotowania posiłków i podgrzania wody, zapłacą miesięcznie mniej średnio o 10,43 zł. Natomiast odbiorcy, którzy ogrzewają mieszkania gazem (W-3), zapłacą średnio mniej o 39,27 zł netto.

Powodem zmiany taryfy jest pomyślne zakończenie negocjacji w sprawie zmiany formuły cenowej w kontrakcie przedsiębiorstwa z OOO Gazprom Export, w efekcie których PGNiG uzyskało obniżenie bieżących cen zakupowych gazu oraz otrzyma częściowy zwrot kwot już zapłaconych (na skutek działania zasady retroakcji) za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 30 września 2012.

Skutki finansowe dla poszczególnych grup odbiorców w gospodarstwach domowych pobierających gaz wysokometanowy w podziale na obszary dystrybucyjne przedstawiono poniżej (ceny bez VAT).

 

 

Taryfa PGNiG w zakresie dostarczania paliw gazowych zatwierdzona została na okres do 30 września 2013 r.

Decyzja zatwierdzająca taryfę opublikowana została w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe z dnia 17 grudnia 2012 r. i jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

 

URE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here