Poznań: spalarnia śmieci będzie produkować prąd


Powstająca od kwietnia 2014 roku poznańskaspalarnia śmieci rozpoczyna produkcję energii elektrycznej, wkrótce ma teżzacząć wytwarzanie energii cieplnej. Otwarcie Instalacji TermicznegoPrzekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) ma nastąpić pod koniec roku.

 

Spalarnia ma obsługiwać mieszkańców stolicy Wielkopolski i okolicznych gmin.Wartość inwestycji realizowanej na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego to725 mln zł.

 

Docelowo instalacja ma utylizować 210 tys. ton odpadów rocznie,dostarczanych przez Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami AglomeracjiPoznańskiej. W ITPOK od kwietnia trwa tzw. gorący rozruch; spalarnia przetwarzadowożone od marca odpady z terenu aglomeracji.

 

– Obecnie instalacja spełnia już wszelkie normy i wymogi stawiane tegorodzaju obiektom. W tym roku Poznań dołączy do miast w Polsce i Europie, którew taki właśnie sposób przetwarzają odpady na energię elektryczną. Skończył siępewien okres w gospodarowaniu odpadami, jako miasto przestaniemy je składować,zaczniemy przetwarzać na energię – powiedział w poniedziałek na konferencjiprasowej wiceprezydent Poznania Arkadiusz Stasica.

 

Docelowo obiekt będzie mógł wytwarzać rocznie ok. 130 tys. MWh prądu, oraz300 tys. GJ ciepła, co odpowiada zapotrzebowaniu kilkudziesięciotysięcznegoosiedla.

 

– W tej chwili przyjmujemy od 700 ton do 1,1 tys. ton odpadów dziennie, cojest wielkością znacznie przekraczającą założony harmonogram. Odpowiedniezarządzanie ich zapasem w bunkrze na odpady, jak i odpowiednie przetwarzanietermiczne pozwala nam na swobodne przyjmowanie coraz większych ilości odpadówna teren instalacji – poinformował dyrektor kontraktu Szymon Cegielski.

 

– Obecnie w ITPOK trwa synchronizacja turbiny połączonej z generatorem,rozpoczynamy próby eksploatacyjne układu produkcji energii elektrycznej.Następnie przystąpimy do prób związanych z nastawianiem i próbamieksploatacyjnymi układu wytwarzającego energię cieplną – dodał.

 

Wytwarzana energia elektryczna trafi do Krajowego SystemuElektroenergetycznego. Energia cieplna zostanie wykorzystana przez operatorasieci ciepłowniczej w Poznaniu.

 

Szymon Cegielski podkreślił, że nawet na terenie zajmowanym przezinstalację, nie jest wyczuwalny odór odpadów, unoszący się zwykle wokółskładowisk.

 

– To świadczy o skuteczności stosowanych przez nas metod utylizacji rodnikówodorowych, poprzez ich odpowiednie spalanie – jeśli prowadzimy procesprzetwarzania. Jeśli tego procesu nie prowadzimy, mamy odpowiednio przygotowaneinstalacje dezodoryzujące – powiedział Cegielski.

 

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów realizowana jest przez firmęSITA Zielona Energia, należącą do międzynarodowego koncernu Suez. Spółka będzieeksploatować spalarnię przez 25 lat. Po tym czasie nieruchomość wraz zinstalacją zostanie przekazana Poznaniowi.

 

Prezes zarządu SITA Zielona Energia Jean-Michel Kaleta poinformował nakonferencji, że gorący rozruch potrwa do listopada, wówczas instalacja będziegotowa do przekazania do użytkowania. Kończy się rekrutacja zespołu pracującegow spalarni.

 

– Od ponad roku mamy kadrę kierowniczą, od stycznia pracuje prawie całyzespół eksploatacji. Nadal rekrutujemy na kilka stanowisk, szukamy elektryków,chemików, czy operatorów wagi – powiedział. Obecnie w ITPOK pracuje blisko 50osób.

 

Kaleta podkreślił, że poznańska instalacja jest najnowocześniejszą takąkonstrukcją grupy Suez w Europie. – Ona jest oczywiście bezpieczna, spełniawszystkie wymogi, została wybudowana w rzadko spotykanym w Europie tempie –powiedział.

 

Spalarnia jest częścią budowanego przez Poznań i okoliczne samorządy systemugospodarki odpadami. Cały projekt kosztuje ponad 1 mld zł. To największyprojekt inwestycyjny Poznania i pierwsza inwestycja na taką skalę realizowana wPolsce przez samorząd w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

 

PAP

fot. SITA Zielona Energia

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here