Poznań: Powstanie nowa spalarnia odpadów w ramach PPP

W dniu 21 grudnia 2012 Miasto Poznań ogłosiło SITA Zielona Energia wybranym oferentem w projekcie realizowanym w ramach największego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w Polsce. Przetarg zakłada sfinansowanie, zaprojektowanie, budowę i eksploatację spalarni odpadów komunalnych. Instalacja ma rozpocząć działalność w 2016 r. i pozwoli miastu na realizację strategii dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi.

Po trwającej 18 miesięcy procedurze przetargowej przeprowadzonej przez Poznań, władze miasta wybrały spółkę SITA Zielona Energia, aby zaprojektowała, sfinansowała, zbudowała, a następnie eksploatowała przez 25 lat w formule PPP instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) o wydajności 210 tys. ton rocznie.

SITA Zielona Energia została utworzona przez SITA Polska i Marguerite Waste Polska. Celem utworzenia spółki było wzięcie udziału w pierwszym w Polsce projekcie PPP z sektora gospodarki odpadami. PPP to model współpracy między samorządami a prywatnymi operatorami powszechnie stosowany w Europie Zachodniej.

SITA Polska jest spółką zależną Suez Environnement, światowego lidera w rozwiązaniach środowiskowych. W Europie Zachodniej Suez Environnement obsługuje 48 instalacji termicznego przekształcania odpadów, przetwarzających ok. 7 mln ton odpadów komunalnych rocznie.

Marguerite Waste Polska należy do funduszu inwestycyjnego Marguerite Fund, założonego przy wsparciu sześciu wiodących europejskich instytucji finansowych, w tym Europejskiego Banku Inwestycyjnego i PKO BP, w celu inwestowania w kapitałochłonne projekty w sektorach energii odnawialnej oraz infrastruktury transportowej w krajach Unii Europejskiej.

Zgodnie z umową PPP SITA Zielona Energia zrealizuje nowoczesną instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych, która powstanie na terenie należącym do Miasta Poznań, w rejonie Karolin. Koszt budowy instalacji szacowany jest na ponad 725 milionów złotych i będzie w pełni sfinansowany przez akcjonariuszy spółki SITA Zielona Energia oraz konsorcjum trzech banków – Pekao SA, PKO BP i Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto umowa PPP daje Miastu możliwość zastąpienia części prywatnego finansowania przez środki z unijnego Funduszu Spójności, co w efekcie może zmniejszyć koszt projektu dla Miasta.

SITA Zielona Energia wybrała do budowy instalacji konsorcjum Hitachi Zosen Inova, światowego lidera w dziedzinie energii z odpadów komunalnych, oraz Hochtief, jedną z największych na świecie firm budowlanych.

Spalarnia ma zostać oddana do użytku w 2016 roku i pozwoli Miastu spełnić wymagania dotyczące ograniczenia ilości odpadów trafiających na składowiska, wynikające z polskiego i europejskiego ustawodawstwa.

– Poznański projekt jest największym w Polsce partnerstwem publiczno-prywatnym. PPP są złożonymi projektami, które wymagają silnego zaangażowania samorządów podczas planowania i przetargów, ale korzyści z nich płynące są bardzo wysokie: miasta uzyskują długoterminową gwarancję ceny, która obejmuje nie tylko koszty budowy, jak w tradycyjnych projektach, ale również eksploatacji i utrzymania, więc mogą planować swój budżet w dłuższej perspektywie – mówi Jean-Michel Kaleta, prezes SITA Polska. – Powierzając nam ten przełomowy projekt, Poznań uznał nasze kompetencje w kwestii dostarczenia i eksploatacji instalacji, która będzie spełniać najwyższe normy środowiskowe. Mamy nadzieję, że ta realizacja otworzy nam drogę do kolejnych projektów w innych dużych miastach na terenie Polski – dodaje Jean-Michel Kaleta.

– Cieszymy się ogromnie, że możemy wspierać ten przełomowy projekt PPP, stojąc u boku SITA, partnera posiadającego ogromne doświadczenie w sektorze energii z odpadów – podsumowuje Nicolás Merigó, prezes Marguerite Adviser S.A.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here