Powstanie Warszawski Indeks Powietrza


Urząd m.st.Warszawy oraz Politechnika Warszawska podpisały w piątek porozumienie outworzeniu Warszawskiego Indeksu Powietrza. Dzięki WIP mieszkańcy będą mielimożliwość zapoznania się z prognozowanymi zanieczyszczeniami powietrza wstolicy.

 

Porozumienieo współpracy podpisali prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz orazrektor PW, prof. dr. hab. inż. Jan Szmidt.

 

PrezydentWarszawy podkreśliła, że nie jest to pierwszy projekt, który miasto realizuje zPolitechniką. Uznała, że WIP „jest na czasie” i jest bardzo ważny dlamieszkańców. – Bardzo dużo się mówi o zanieczyszczeniu, o smogu i mieszkańcyniepokoją się sytuacją zanieczyszczenia powietrza – mówiła Gronkiewicz-Waltz.Dodała, że miastu zależy na tym, żeby mieszkańcy byli poinformowani – jaktłumaczyła – nie tylko o stanie powietrza w danym momencie, ale również oprognozach zanieczyszczenia “na miesiąc, na tydzień, na kilka dni”. -Wierzę, że naukowcy z Politechniki pomogą nam uzyskiwać informacje -powiedziała.

 

Za wdrożenieprojektu ze strony Politechniki Warszawskiej odpowiadają: prof. AndrzejKraszewski i dr hab. Artur Badyda. Rektor PW zapewnił, że będą oni”gwarantować jakość wykonania tego projektu, bo “mają bardzo dużedoświadczenie w tym zakresie”.

 

W opiniiprof. Szmidta projekt „w znaczący sposób wpłynie na podniesienie jakościżycia” w stolicy. – Warszawski Indeks Powietrza będzie bardzozaawansowany, ponieważ będzie zawierał informacje nie tylko o tym, jak zostałyzmierzone i jak są prognozowane podstawowe wskaźniki jakości powietrza, alerównież będzie zawierał informacje nt. tego, jak one są szkodliwe dla zdrowiaczłowieka – powiedział prof. Kraszewski.

 

DodatkowoWIP ma pozwolić na koordynację prac służb miejskich w doraźnych działaniach narzecz zmniejszenia emisji pyłów. Gronkiewicz-Waltz zapewniła, że ratusz będziestarał się tak inwestować, żeby stopniowo zmniejszać zanieczyszczenie powietrzaw stolicy.

 

– Będzie tobardzo ważna informacja dla nas, jako dla władz miasta, o tym, w jaki sposóbrealizować określony rodzaj polityki miejskiej, czyli, w jaki sposób np. myćulice w sytuacji kiedy jest duże stężenie pyłów czy w jaki sposób zapobiegać niektórymzjawiskom transportowym – mówił z kolei wiceprezydent stolicy Michał Olszewski.

 

Wiceprezydentpoinformował dziennikarzy, że pierwsza, pilotażowa wersja programu ma ruszyć w2016 r. Pytany o koszty inwestycji, powiedział, że nie są one jeszcze znane. – Częśćkosztów będzie ponoszona bezpośrednio z budżetu miasta, natomiast wydatki,które są poświęcone całemu systemowi, który budujemy w ramach WirtualnejWarszawy będą przedmiotem przetargu publicznego. Szacujemy, że jest to koszt nawetdwóch, trzech milionów złotych – powiedział Olszewski. Dodał, że w 80 proc.projekt będzie finansowany z pieniędzy Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego.

 

Źródłeminformacji dla mieszkańców – jak mówił prof. Kraszewski – będzie m.in.aplikacja mobilna i strona internetowa.

 

WarszawskiIndeks Powietrza jest jednym z elementów Planu gospodarki niskoemisyjnej dlam.st. Warszawy, uchwalonego przez Radę m.st. Warszawy 10 grudnia 2015 r. Planprzewiduje m.in. wprowadzenie systemu pozwalającego na zidentyfikowaniekrytycznych dla obszaru miasta poziomów substancji w powietrzu.

 

 

źródło: naukawpolsce.pap.pl

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here