Powstał serwis monitorowania plantacji roślin energetycznych

Mapy plantacji wybranych regionów oraz ich potencjał energetyczny, mapy obszarów potencjalnych do upraw roślin energetycznych, opracowanie rekomendowanych upraw i prognoz ich produktywności, mapy wilgotności gleby i biomasy dla plantacji w wybranych regionach –dane te będą mogli znaleźć użytkownicy Serwisu Bioenergii SERENE.

Projekt zatytułowany „Bioenergy as the key to economic growth of the regions – finansowany jest przez Europejską Agencję Kosmiczną, w ramach Konkursu 1st Call for Outline Proposals under the Polish Industry Incentive Scheme. Projekt otrzymał finansowanie na okres dwóch lat (1 kwietnia 2014 – 31 marca 2016). Celem Projektu jest stworzenie Serwisu Monitorowania Plantacji Roślin Energetycznych wykorzystującego dane satelitarne jako źródło wiarygodnych informacji.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją o Serwisie SERENE. Prezentacja wskazuje funkcje Serwisu oraz demonstruje produkty, jakie możemy dla Państwa opracować w ramach darmowego monitoringu na podstawie danych satelitarnych w 2016 r.

Po zapoznaniu się z prezentacją, prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej Państwa potrzeb i zainteresowań w stosunku do produktów SERENE, znajdujących się na stronach Projektu SERENE, w Serwisach Reo.pl orazFarmer.pl.

Projekt Serwisu Bioenergii SERENE stanowi odpowiedź na potrzeby rynku biomasy energetycznej w Polsce. Dostarczane w Serwisie produkty umożliwią scalenie rynku biomasy w efektywnie działający mechanizm ekonomiczny. Sektor energetyczny w Polsce jest oparty głównie na węglu, jednakże ze względu na wymaganą prawem konieczność redukcji emisji CO2, w wytwarzaniu energii, występuje potrzeba zastąpienia części paliwa węglowego przez biomasę. Duże, średnie i małe jednostki energetyczne starają się pozyskiwać biomasę z różnych dostępnych źródeł, jednakże brak scentralizowanej informacji o zasobach biomasy w Polsce, prowadzi często do nadmiernego importu z krajów afrykańskich, azjatyckich, a także z Ameryki Południowej. Import ten generuje więc zarówno wysokie koszty transportu, jak i dodatkową emisję gazów cieplarnianych.

Proponowany Serwis przyczyni się w bezpośredni sposób do rozwiązania powyższych problemów poprzez dostarczenie następujących produktów: ilość biomasy dostępnej w Polsce, z podziałem na regiony, ilość rosnącej biomasy (w czasie rzeczywistym), przewidywany plon biomasy, lokalizacja plantacji, miejsca, gdzie można zakładać nowe plantacje, technologie do uprawy biomasy oraz koszty produkcji. Jednym z celów Projektu jest umożliwienie energetycznego wykorzystania biomasy blisko plantacji, co przyczyni się do redukcji kosztów transportu i emisji CO2, a jednocześnie pobudzi rozwój lokalnych rynków. Planowany Serwis umożliwi również rozwój lokalnych źródeł energii, które będą zaopatrywały się w biomasę z lokalnych plantacji, co będzie sprzyjać rozwojowi terenów wiejskich i wzrostowi zamożności lokalnych społeczności.

W ramach projektu zaplanowane jest uruchomienie Operacyjnego Serwisu Monitorowania Roślin Energetycznych za pomocą Technik Satelitarnych. Wyniki tych działań będą regularnie publikowane na stronach Parterów Projektu – na portalach Farmer.pl oraz Reo.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here