Powstał kolejny klaster energii na Dolnym Śląsku


Domaniów, Kondratowice, Przeworno,Strzelin i Wiązów powołały w piątek KlasterEnergii Odnawialnej Wzgórz Strzelińskich. Do 44,5 tys. osób popłynie tańszaenergia, a gminy z czasem staną się „wyspami energetycznymi”. To kolejna tegotypu inicjatywa – wcześniej klastry stworzyło 15 dolnośląskich samorządów.

Powołanie klastra oznacza, że w gminach Domaniów,Kondratowice, Przeworno, Strzelin i Wiązów mogąpowstać elektrownie fotowoltaiczne i bioelektrownie. Przewidywanamoc odnawialnych źródeł energii wyniesie średnio 3 MW w jednej gminie – 2 MW z fotowoltaiki oraz minimum 1 MW z bioelektrowni. Docelowogminy staną się tak zwanymi „wyspami energetycznymi”, czyli uzyskają całkowitąsamowystarczalność. Nadwyżka będziemogła zostać przeznaczona na potrzeby Wrocławia.

– Źródła energiiodnawialnej są przyszłością sektora energetycznego – mówi Dorota Pawnuk, burmistrz miasta i gminy Strzelin. – Od dłuższego czasu pracujemy nad utworzeniemelektrowni fotowoltaicznej na terenie po byłej oczyszczalni ścieków. Liczymy,że współpraca z innymi samorządami stworzy taką możliwość. Mieszkańcy są bardzozainteresowani tym tematem. Zdają sobie sprawę, że czysta energia przyniesieoszczędności, ale też przysłuży się środowisku – dodaje.

Miejsce na swoją elektrownię wytypowała również gminaDomaniów. – Planujemy farmęfotowoltaiczną na dwóch nieużytkach zlokalizowanych w Danielowicach iGrodziszowicach, na łącznym obszarze 4,3 ha. Dzięki temu z pożytkiemwykorzystamy ten teren. Jednocześnie chcemy instalować panele słoneczne nadachach budynków użyteczności publicznej, a z czasem wymieniać źródła ciepła wdomach mieszkańców – mówi Wojciech Głogulski, wójt gminy Domaniów.

Podobne plany ma gmina Przeworno. – Wdrażamy efektywne programy i rozwiązania służące poprawie środowiskanaturalnego. Przy udziale środków zewnętrznych, pragniemy montować panelefotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej, będących naszą własnością.Zamierzamy magazynować, przetwarzać i wykorzystywać energię, którą uda nam siępozyskać z odnawialnych źródeł. W perspektywie chcemy pomagać naszym mieszkańcom  w działaniach proekologicznych, w tym wwytwarzaniu „czystego” prądu – mówi Jarosław Taranek, wójt gminy Przeworno.

Zasadyfunkcjonowania klastrów reguluje znowelizowana w ubiegłym roku ustawa oodnawialnych źródłach energii. Jej celem jest restrukturyzacja i modernizacjapolskiej energetyki, połączone z dążeniem do osiągnięcia gospodarkiniskoemisyjnej. Zgodnie z brzmieniem ustawy, obszar działania tegorodzaju klastra nie może przekraczać granic jednego powiatu lub pięciu gmin, a jegokoordynatorem powinien być jeden z członków – w tym przypadku jest to gminaStrzelin.

– Pozyskanie środkówzewnętrznych oraz współpraca pomiędzy samorządami otwierają zdecydowaniewiększe możliwości niż ma to miejsce w przypadku inwestycji prowadzonych przez pojedynczegminy – mówi Wojciech Bochnak, wójt gminyKondratowice. – To nie pierwszy raz, gdy łączymysiły. Wcześniej z sukcesem realizowaliśmy projekt wyposażenia szkół wnowoczesne pracownie komputerowe. Jestem przekonany, że powołanie klastraenergii powtórzy ten sukces. Aktualniewprowadzamy zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Farmafotowoltaiczna powstanie prawdopodobnie w okolicach Gołostowic – dodaje.

Podobnego zdania jest Jerzy Krochmalny, burmistrz miasta igminy Wiązów: – Klastry energiiodnawialnej mają ogromne znaczenie nie tylko, gdy chodzi o ochronę środowiska,ale również ze względu na zwiększenie innowacyjności, obniżenie kosztówfunkcjonowania gminy oraz możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych narealizację planowanych inwestycji – dodaje.

Przygotowaniemkompleksowej strategii rozwoju i realizacją inwestycji w ramach przedsięwzięciazajmie się jego koordynator, spółka komunalna Strzelin PS EnergetykaOdnawialna, utworzona przez gminę Strzelin i firmę Polski Solar Holding. Powołanie klastraumożliwia dostęp do dodatkowych dotacji, w tym krajowych oraz ze środkówunijnych.

– Cieszymy się, że kolejne gminy postawiły naodnawialne źródła energii, zwiększenie niezależności energetycznej i rozwójlokalnej przedsiębiorczości. Potwierdziły swoją innowacyjność, gospodarność izaangażowanie w ochronę środowiska, a także stały się przykładem dla innychsamorządów – mówi Jacek Ryński, członek rady nadzorczej spółki komunalnejStrzelin PS Energetyka Odnawialna.

Klaster Energii Odnawialnej WzgórzStrzelińskich jest czwartym tego rodzaju przedsięwzięciem w Polsce realizowanymprzez samorządy. Pierwszą tego typu inicjatywą był Klaster Energii OdnawialnejZiemi Łużyckiej, który powołały gminy Olszyna, Gryfów Śląski, Leśna,Siekierczyn i Lubań. W ślady tych samorządów poszły Prusice,Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Wołów i Żmigród, tworząc Klaster EnergiiOdnawialnej Wzgórz Trzebnickich. Z kolei Mirsk, Wleń, Lubomierz, Lwówek Śląskii Stara Kamienica połączyły siły tworząc Izerski Klaster Energii Odnawialnej. Wszystkiecztery gminy zamieszkuje ponad 200 tys. mieszkańców. Tym samym Dolny Śląsk stałsię krajowym centrum energetyki odnawialnej. Trwają rozmowy dotyczące uruchomienia kolejnychklastrów.mat. pras.


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here