Powstaje serwis bioenergii, monitorujący plantacje roślin energetycznych

Mapy plantacji wybranych regionów oraz ich potencjał energetyczny, mapy obszarów potencjalnych do upraw roślin energetycznych, opracowanie rekomendowanych upraw i prognoz ich produktywności, mapy wilgotności gleby i biomasy dla plantacji w wybranych regionach – wszystkie te dane będą mogli znaleźć użytkownicy powstającego dzięki dofinansowani ESA serwisu monitorowania plantacji roślin energetycznych wykorzystującego dane satelitarne jako źródło wiarygodnych informacji.

Projekt zatytułowany „Bioenergy as the key to economic growth of the regions – finansowany jest przez Europejską Agencję Kosmiczną, w ramach Konkursu 1st Call for Outline Proposals under the Polish Industry Incentive Scheme. Projekt otrzymał finansowanie na okres dwóch lat (1 kwietnia 2014 – 31 marca 2016). Celem Projektu jest stworzenie Serwisu Monitorowania Plantacji Roślin Energetycznych wykorzystującego dane satelitarne jako źródło wiarygodnych informacji.

Projekt Serwisu Bioenergii SERENE stanowi odpowiedź na potrzeby rynku biomasy energetycznej w Polsce. Dostarczane w Serwisie produkty umożliwią scalenie rynku biomasy w efektywnie działający mechanizm ekonomiczny. Sektor energetyczny w Polsce jest oparty głównie na węglu, jednakże ze względu na wymaganą prawem konieczność redukcji emisji CO2, w wytwarzaniu energii, występuje potrzeba zastąpienia części paliwa węglowego przez biomasę. Duże, średnie i małe jednostki energetyczne starają się pozyskiwać biomasę z różnych dostępnych źródeł, jednakże brak scentralizowanej informacji o zasobach biomasy w Polsce, prowadzi często do nadmiernego importu z krajów afrykańskich, azjatyckich, a także z Ameryki Południowej. Import ten generuje więc zarówno wysokie koszty transportu, jak i dodatkową emisję gazów cieplarnianych.

Proponowany Serwis przyczyni się w bezpośredni sposób do rozwiązania powyższych problemów poprzez dostarczenie następujących produktów: ilość biomasy dostępnej w Polsce, z podziałem na regiony, ilość rosnącej biomasy (w czasie rzeczywistym), przewidywany plon biomasy, lokalizacja plantacji, miejsca, gdzie można zakładać nowe plantacje, technologie do uprawy biomasy oraz koszty produkcji. Jednym z celów Projektu jest umożliwienie energetycznego wykorzystania biomasy blisko plantacji, co przyczyni się do redukcji kosztów transportu i emisji CO2, a jednocześnie pobudzi rozwój lokalnych rynków. Planowany Serwis umożliwi również rozwój lokalnych źródeł energii, które będą zaopatrywały się w biomasę z lokalnych plantacji, co będzie sprzyjać rozwojowi terenów wiejskich i wzrostowi zamożności lokalnych społeczności.

W ramach projektu zaplanowane jest uruchomienie Operacyjnego Serwisu Monitorowania Roślin Energetycznych za pomocą Technik Satelitarnych. Wyniki tych działań będą regularnie publikowane na stronach Parterów Projektu – na portalach Farmer.pl oraz Reo.pl.

Działania realizowane w projekcie to:

  •  Przetworzenie i klasyfikacja zdjęć satelitarnych i wskazanie istniejących plantacji roślin energetycznych oraz określenie typu plantacji a następnie szacowanie ich produktywności energetycznej – określenie ilości bioenergii w regionach;
  •  Monitoring wybranych plantacji roślin energetycznych – monitorowanie tempa przyrostu biomasy i określanie prognozy plonów;
  •  Określenie bilansu energetycznego regionów – wskazanie na producentów i odbiorców biomasy oraz ich potencjał.
  •  Wskazanie terenów, na których uprawa roślin energetycznych jest możliwa i zasadna oraz określenie warunków i technologii uprawy roślin – rekomendacje.
  •  Budowa Operacyjnego Serwisu Monitorowania Roślin Energetycznych w Polsce,

W trakcie trwania projektu, na Portalu Serwisu SERENE, udostępnione zostaną Produkty Serwisu w postaci map oraz analiz. Przyszli Użytkownicy Serwisu zaproszeni będą do zapoznania się z tymi materiałami i wyrażenia swoich uwag oraz opinii.

Rozpoczęcie operacyjnego działania Serwisu planuje się na rok 2016.

Proponowany Serwis Bioenergii spotkał się jak dotąd z zainteresowaniem wielu ważnych podmiotów na rynku energii odnawialnej w Polsce. Ministerstwo Gospodarki wsparło projekt, ze względu na potrzebę ograniczenia importu biomasy do Polski zgodnie z polityką zwiększenia produkcji energii z OZE. Ministerstwo Rolnictwa jest zainteresowane projektem ze względu na rozwój terenów wiejskich i wzrost zamożności społeczności lokalnych. Urząd Regulacji Energetyki wyraził zainteresowanie projektem ze względu na brak narzędzia do weryfikacji plonu i potencjału biomasy w Polsce oraz do kontroli miejsca pochodzenia biomasy deklarowanego przez producentów energii. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa określiła duży potencjał projektu ze względu na zastosowanie najnowszych technik satelitarnych, które służą do satelitarnej weryfikacji istniejących plantacji biomasy w Polsce i określenia ich zasobu energetycznego. Najwięksi producenci energii są zainteresowani projektem ze względu na możliwość zlokalizowania istniejących już plantacji biomasy i wyznaczenia lokalizacji nowych, dużych inwestycji zużywających biomasę na cele energetyczne. Przetwórcy biomasy są zainteresowani projektem ze względu na możliwość zdobycia informacji o plantacjach biomasy i jednostkach energetycznych wykorzystujących biomasę. Zapraszamy do odwiedzenia Stron Internetowych Projektu: www.bioenergia.reo.pl oraz Serwisu: www.farmer.pl oraz do kontaktu celem podjęcia współpracy.
 

Osoby zainteresowane tematem uprzejmie prosimy o wypełnienie ANKIETY, która pomoże nam w tworzeniu serwisu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here