Polski Alarm Smogowy apeluje o przyjęcie nowelizacji Prawa Ochrony Środowiska

We wtorek, 4 sierpnia, na posiedzeniu Sejmu zostanie przedstawiony projekt poprawki do artykułu 96 ustawy Prawo ochrony środowiska. Celem poprawki jest wyposażenie władz samorządowych w narzędzia do walki z zanieczyszczeniem powietrza. Według organizacji Polski Alarm Smogowy są one niezbędne dla poprawy jakości powietrza w naszym kraju.

Jak przypomina Polski Alarm Smogowy, nasz kraj ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej, a każdego roku z tego powodu przedwcześnie umiera 45 tys. Polaków i Polek.

Dzięki nowelizacji samorządy zyskają prawo do wprowadzania tzw. stref obszarowych, określając jakiego rodzaju paliwa i w jakiego rodzaju urządzeniach (kotły, piece) będą mogły być wykorzystywane na danym terytorium (gmina, województwo). Obecnie samorządy, które chcą walczyć z niską emisją mogą jedynie wprowadzać całkowity zakaz stosowania węgla (i innych paliw stałych) w domowych piecach i kotłach, tak jak w 2013 r. uczynił to Kraków. Dzięki nowelizacji samorządy będą mogły dopuszczać do stosowania węgiel czy inne paliwa stałe określając maksymalną emisyjność urządzeń, w których są one spalane (chodzi tu o emisję pyłu, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, itp.). Nowelizacja wyposaży zatem samorządy w większy wachlarz możliwości. Ma to szczególne znaczenie dla miejscowości mniejszych, gdzie dostęp do sieci ciepłowniczych lub gazowych nie istnieje lub jest bardzo ograniczony.

Polski Alarm Smogowy apeluje o nieignorowanie problemu i podkreśla, że lista chorób, do których przyczynia się zanieczyszczenie powietrza, jest długa: astma, infekcje górnych dróg oddechowych, przewlekła obturacyjna choroba płuc, nadciśnienie, wylewy, zawały, udary rak płuca, a także szybsze starzenie się układu nerwowego. Silny i bardzo negatywny jest wpływ zanieczyszczeń powietrza na rozwój płodu.

Przyczyny fatalnej jakości powietrza w naszym kraju badała Najwyższa Izba Kontroli. NIK potwierdził, że głównym powodem zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym czy rakotwórczym benzo[a]pirenem jest emisja z domowych pieców grzewczych (źródło to odpowiada za 52 proc. emisji pyłu i ponad 85 proc. emisji benzo[a]pirenu w skali kraju).

reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here