📻 Polska, czyli SCARLETT O’HARA z ciężką, nieleczoną cukrzycą

Diagnozę stawia Witold Jurasz