Polacy nie wiedzą, jak oszczędzać energię

Ogólnopolskie badania wskazują, że chociaż większość Polaków deklaruje chęć oszczędzania energii elektrycznej, niewielu oszczędza ją w rzeczywistości. Tymczasem Polska stoi u progu wielkich zmian związanych z wdrażaniem w energetyce technologii inteligentnego opomiarowania (AMI). Zmiany te nie odbędą się jednak bez aktywnego udziału konsumentów skłonnych zmienić swe nawyki w użytkowaniu energii – przekonują organizatorzy kampanii „Inteligentne sieci: dla domu, środowiska i gospodarki”.

Polacy deklarują duże poparcie dla inicjatyw energooszczędnych i proekologicznych. Podczas ogólnopolskiego badania opinii publicznej zrealizowanego dla Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) pod koniec 2012 roku, 66 proc. respondentów odpowiedziało, że byłoby gotowych zapłacić więcej za sprzęt RTV/AGD zużywający mniej energii elektrycznej. Jednak tylko 26 proc. badanych wskazało, że ma takie urządzenia w swoich domach. Duża akceptacja społeczna dla rozwiązań energooszczędnych nie oznacza więc realnych działań i zakupów.

Na potrzebę edukacji konsumentów energii w Polsce w zakresie sposobów racjonalnego wykorzystywania energii wskazują również wyniki badania społecznego, przeprowadzonego jesienią 2013 roku – także na zlecenie PTPiREE – w dwóch budynkach demonstracyjnych w Kaliszu, w których zainstalowano inteligentne liczniki. Zdecydowana większość (prawie 84 proc.) przebadanych wówczas gospodarstw domowych zadeklarowała, że dąży do oszczędzania energii elektrycznej i innych mediów ze względu na troskę o środowisko naturalne. Jednak prawie 1/3 gospodarstw przyznało się do złych nawyków związanych z użytkowaniem energii, takich jak pozostawianie urządzeń elektrycznych w trybie czuwania czy włączonego przez cały czas telewizora lub komputera. Prawie połowa nie jest przy tym skłonna zmienić tych nawyków – aż 247 z 425 przebadanych gospodarstw zaznaczyło, że nie widzi możliwości przeniesienia działania niektórych urządzeń elektrycznych na godziny nocne, gdy energia jest tańsza.

To m.in. do takich osób skierowana jest trwająca właśnie kampania edukacyjna „Inteligentne sieci – dla domu, środowiska i gospodarki”, prowadzona przez PTPiREE. – Naszym zamiarem jest m.in. uświadomienie konsumentom energii korzyści, jakie polskim gospodarstwom domowym, środowisku i polskiej gospodarce przyniesie rozwój inteligentnych sieci energetycznych (ISE) – mówi Andrzej Pazda, Dyrektor Biura PTPiREE. – Będziemy również zachęcać do zmiany nawyków związanych z użytkowaniem energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, w tym do racjonalnego planowania zużycia energii.

W ramach kampanii działa strona internetowa www.mojaenergia.pl, na której konsumenci energii znajdą przydatne informacje m.in. o inteligentnych sieciach i licznikach oraz sposobach oszczędzania energii przy wykorzystaniu zarówno nowych, jak i tradycyjnych liczników prądu.

Głównym organizatorem kampanii „ISE – dla domu, środowiska i gospodarki” jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), które działa we współpracy z podmiotami skupionymi w ramach Warsztatów Rynku Energetycznego – WRE. Podmioty te to przede wszystkim Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych, Operator Systemu Przesyłowego, Towarzystwo Obrotu Energią i Urząd Regulacji Energetyki. Realizacja kampanii dofinansowywana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Edukacja Ekologiczna.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here