📻 BLISKI WSCHÓD. Ciągle strzelają do… naszych bocianów!

Chora rozrywka Arabów likwiduje 20% populacji boćków