REO INNOWACJE: Połączenie fotowoltaiki z biogazownią rolniczą

PGB uruchomi dwie elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 1,4 MW.

Polska Grupa Biogazowa (PGB) uruchomi dwie elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 1,4 MW, w gminie Liw, powiat węgrowski. Jedna z nich powstanie na terenie biogazowni rolniczej w Tończy. Druga w miejscowości Zawady, gdzie PGB planuje budowę kolejnej biogazowni. Inwestycja w fotowoltaikę zostanie zrealizowana z dofinansowaniem ze środków unijnych w kwocie 1,85 mln zł.

20 lipca 2018 roku zostały zawarte dwie umowy pomiędzy spółkami z Polskiej Grupy Biogazowej, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, reprezentującą Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Przedmiotem umów jest budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

– Dzięki połączeniu produkcji prądu i ciepła, które są obecnie wytwarzane w procesie fermentacji beztlenowej w naszych biogazowniach, z energią uzyskaną z instalacji fotowoltaicznych powstanie ważne lokalne źródło energii elektrycznej. Będziemy mogli zapewnić dostawę prądu na stałym poziomie przez całą dobę. Nocą, jak i w pochmurne dni, kiedy instalacja fotowoltaiczna nie generuje prądu (lub generuje go mniej), będziemy mogli skompensować to energią z biogazu – powiedział Jan Pajek, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej S.A.

Nowatorskie podejście Polskiej Grupy Biogazowej zyskało uznanie władz wojewódzkich, dysponenta środków unijnych. Obydwie inwestycje otrzymają dofinansowanie, które stanowić będzie nie więcej niż 60% całkowitych wydatków kwalifikowanych, co w przypadku inwestycji w Tończy oznacza kwotę do 926 tys. zł, a w przypadku inwestycji w Zawadach – do 929 tys. zł. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

fot. Piotr Dąbrowski

Polska Grupa Biogazowa dysponuje jak dotąd siedmioma biogazowniami rolniczymi. Są one lokalnym dostawcą prądu i ciepła, ale też ważnym odbiorcą biomasy (substratu) pochodzenia rolniczego. W czerwcu 2018 roku PGB otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 7,7 mln zł na budowę kolejnej biogazowni rolniczej. Instalacja o mocy 1 MWe (megawat mocy elektrycznej) oraz mocy 1,1 MWt (magazyn mocy cieplnej) powstanie w miejscowości Kupin, gmina Zalewo, woj. warmińsko-mazurskie.

Polska Grupa Biogazowa (PGB) istnieje od 2007 roku Składa się z 26 spółek prowadzących działalność w zakresie m.in.: wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii, bilansowania handlowo-technicznego, inwestycji w budowę źródeł odnawialnych, serwisu i eksploatacji źródeł wytwórczych, badań i rozwoju. W lipcu 2017 roku PGB Dystrybucja uzyskała status Operatora Sieci Dystrybucyjnej i rozpoczęła świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej.