Odroczenie systemu aukcyjnego (?) – uwarunkowania prawne


W ostatnich dniach sektor OZE zelektryzowała wiadomość o rozważanym „odroczeniu” wejścia w życie systemu aukcyjnego, uregulowanego w rozdziale 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii („ustawa o OZE”). Trudno komentować jedynie wypowiedzi prasowe, niemniej warto wskazać na uwarunkowania prawne związane z nadchodzącą zmianą systemu wsparcia.

Ustawa o OZE w istotnej części weszła w życie 4 maja 2015 r. (kilka przepisów obowiązywało już wcześniej, bo od 4 kwietnia br.). Natomiast zasadnicza część ustawy, obejmująca kluczowy dla sektora system wsparcia ma wejść w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2016 r. Z oczywistych względów zatem odroczenie wejścia w życie nowych regulacji wymagałoby zmiany ustawy o OZE w zakresie przepisów przejściowych (m.in. art. 223, lecz nie tylko). Aby uniknąć chaosu legislacyjnego, ustawodawca musiałby w tym zakresie zdążyć z nowelizacją jeszcze w tym roku.

Wpływ ewentualnego odroczenia wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE na sektor energetyki odnawialnej wymagałby oceny natury pozaprawnej. Niemniej wydaje się, że dla inwestorów kluczowa jest stabilność i przewidywalność systemu wsparcia, a tę może gwarantować jedynie długofalowa przewidywalność poczynań ustawodawcy. Opóźnienie wejścia w życie systemu aukcyjnego z pewnością może pomóc tym bardzo zaawansowanym inwestycjom w toku, które z uwagi na pewne opóźnienia obawiają się, że nie zdążą wytworzyć po raz pierwszy energii elektrycznej przed kluczową datą 1 stycznia 2016 r. Z drugiej strony jednak na rynku są już inwestorzy, dla których jedyną szansą dalszego rozwoju projektu jest udział (i wygrana) w najbliższej aukcji. Z ich punktu widzenia odroczenie wejścia w życie systemu aukcyjnego może być bardzo niekorzystne.

Niezależnie od powyższego nie sposób nie zauważyć, że sama ustawa o OZE jest niezwykle elastyczna, jeżeli chodzi o zakres i sposób realizacji systemu wsparcia w postaci aukcji. Zgodnie z art. 210 ustawy o OZE Prezes URE powinien ogłosić aukcję po raz pierwszy w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie rozdziału 4. Jednakże ustawa o OZE w żaden sposób nie reguluje kwestii, kiedy ta pierwsza aukcja ma przypadać. Teoretycznie zatem Prezes URE ogłaszając aukcje w okolicach marca 2016 r. może wskazać jej termin na koniec drugiej połowy 2016 r. Nie można też zapominać o fakcie, że ilość i wartość energii kontraktowanej w aukcjach będzie corocznie ustalana rozporządzeniem przez Radę Ministrów. Już dzisiaj widać, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia br. w odniesieniu do instalacji zmodernizowanych po dniu wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE przewidziało na aukcję 0 MWh (i 0 PLN). Takie podejście z całą pewnością rodzi pytanie o kluczowe dla sektora decyzje Rady Ministrów w kolejnych latach, rzutujące w istocie na dynamikę rozwoju branży OZE w Polsce. Niestety, w tym zakresie ustawie o OZE brakuje wspomnianej wyżej – i tak pożądanej – stabilności i przewidywalności.

Maciej Szambelańczyk, radca prawny, doradca w Kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

fot. simon gray/freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here