"Odnawialny" kryzys w Rumunii: 6,5 mln niesprzedanych zielonych certyfikatów


Największe organizacje rumuńskiegosektora odnawialnych źródeł energii wyraziły silne zaniepokojenie po tym, jakkrajowy urząd regulacji energetyki (ANRE) zaproponował obniżenie obowiązkowegoudziału energii uprawnionej do wsparcia z systemu zielonych certyfikatów wkonsumpcji całkowitej.

We wspólnym liście do czołowych przedstawicielirządu i parlamentu, Rumuńskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (RWEA),Organizacja Rumuńskich Producentów Energii Odnawialnej (PATRES) i RumuńskieStowarzyszenie Przemysłu Fotowoltaicznego (RPIA) wskazują, że proponowany naprzyszły rok poziom 8,3% jest niższy od tegorocznego, podczas gdy zgodnie zustawą o odnawialnych źródłach energii w roku 2017 powinien wzrosnąć do 18%.

Jeżeli obowiązek udziału energiiOZE nie zostanie określony na nowo, tak aby był on znacząco wyższy niż w roku2016 (12,5%) i zapewnił minimalny dochód umożliwiający działanie elektrownii/lub zwrot funduszy na inwestycje, jedynym skutkiem będzie totalna zapaść sektoraenergetyki odnawialnej, a Rumunia nie osiągnie zaplanowanych na rok 2020 celów.Nawet urząd regulacji ANRE stwierdził w swoich obliczeniach dotyczącychproponowanego poziomu 8,3% , że w roku 2017 sprzeda się mniej niż 50% nowychcertyfikatów, co wraz z obecną nadwyżką 6,5 miliona certyfikatów, któredotychczas nie znalazły nabywcy, spowoduje, że ich nadpodaż sięgnie 30% –czytamy w liście.

Podpisane pod listem organizacjezwracają też uwagę, że w 2014 roku sektor energetyki wiatrowej zanotował stratyw wysokości około 500 milionów euro.

Ostrzegają, że proponowane na rok2017 nowe kwoty spowodują falę upadłości w sektorze, co może skłonić pragnącychodzyskać pieniądze inwestorów do składania masowych pozwów przeciw Rumunii.

Nowa propozycja nie tylko niewzmocni sektora energetycznego, ale – zważywszy na brak popytu i ciągłe opóźnieniaw wydawaniu certyfikatów – spowoduje wręcz falę upadłości o poważnychkonsekwencjach dla całej gospodarki. Skutkiem będzie spadek wpływów do budżetu,likwidacja miejsc pracy, wzrost cen energii i osłabienie pozycji Rumunii narynkach eksportowych.

Zgodnie z danymi przedstawionymiprzez operatora sieci, firmę Transelectrica, w maju programem wsparcia wRumunii objętych było 2931 MW instalacji wiatrowych; w przypadku energetykisłonecznej wartość ta wynosiła 1313 MW, a w przypadku niewielkich elektrowniwodnych – 316 MW. Projekty oparte na biomasie odpowiadały za produkcję ponad100 MW energii.

Według sygnatariuszy listuinwestycje w sektorze energetyki odnawialnej osiągnęły wartość blisko 7miliardów euro.

REO.pl

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here