OBRAZ ŚWIATA: Taki piękny domek z kart sobie zbudowaliśmy

Wraz z autorem redakcja REO życzy dobrych chwil.