Nowa podkomisja sejmowa zajmie się projektem ustawy „antywiatrakowej”

Powołana w środę nowa podkomisja sejmowa, działająca w nowym składzie, zajmie się projektem tzw. ustawy antywiatrakowej, przewidującej m.in. oddalenie wież elektrowni wiatrowych od zabudowy i lasów o minimum 3 km.

Nowa podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. ustawy antywiatrakowej) liczy 13 posłów i działa w nowym składzie.

Poprzednia, 12-osobowa podkomisja zakończyła działalność we wrześniu 2013 roku, kiedy przekazała sprawozdanie połączonym komisjom Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które rekomendowały Sejmowi odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Na posiedzeniu 10 stycznia 2014 roku Sejm zdecydował jednak o dalszych pracach i skierował projekt do ponownego rozpatrzenia.

Projekt autorstwa posłów PiS przewiduje m.in. oddalenie wież elektrowni wiatrowych od zabudowy i lasów o minimum 3 km.

Zdaniem Rady OZE Konfederacji Lewiatan spowodowałoby to całkowite zahamowanie rozwoju energetyki wiatrowej.

– W praktyce, uchwalenie minimalnej odległości 3 km oznacza, że budowa nowych inwestycji byłaby możliwa na terenach, gdzie odległości między obszarami zabudowanymi wynoszą 6 km lub więcej. W Polsce, ze względu na specyfikę i rozproszenie zabudowy, takie obszary, jeśli występują, pokrywają się z obszarami chronionej przyrody. Nawet przyjęcie minimalnej odległości 1 lub 2 km od zabudowy, w połączeniu z istniejącymi już w prawie innymi ograniczeniami lokalizacji, zahamuje rozwój nowych inwestycji – podkreśla Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Z kolei eksperci PSEW wskazują, że ustawy i rozporządzenia z zakresu ochrony środowiska oraz planowania przestrzennego kompleksowo regulują wszystkie aspekty powstawania i funkcjonowania parków wiatrowych. Oznacza to, że dla każdej inwestycji wykonuje się szczegółowe analizy, które wskazują, czy realizacja danego przedsięwzięcia jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa, przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi.

MZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here