Novavis zaprojektuje instalację PV o mocy 2 MW dla inwestora

Novavis, notowana na NewConnect spółka z sektora OZE, podpisała umowę z prywatnym inwestorem dla którego wykona projekt instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy 2 MW – wynika z informacji przekazanej przez firmę.
 

– Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW w miejscowości Jasienica, gmina Łoniów, na działkach nr 50/1 oraz 50/4 o łącznej powierzchni 4,37 ha – podała firma. Zlecający jest inwestorem prywatnym.

Zgodnie z zapisami umowy Novavis wykona dla zlecającego analizy środowiskowe oraz przygotuje wnioski wraz z dokumentacją projektowo-budowlaną niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. – Ponadto spółka sporządzi i złoży wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o uzyskanie koncesji na wytwarzanie i odsprzedaż wyprodukowanej energii – uzupełnia Novavis.

Wynagrodzenie z tytułu wykonania zleconych prac zostało objęte umową o poufności. Zawiera się ono w średniej wynagrodzeń z dotychczas podpisanych umów.

Novavis podkreśla, że podpisanie umowy jest efektem kilkumiesięcznych negocjacji. Strony zawarły w umowie możliwość udziału Novavis w dalszej części projektu, między innymi w budowie farmy fotowoltaicznej.

Novavis podała, że bierze obecnie udział w negocjacjach dotyczących kilku podobnych projektów i ocenia, że w okresie najbliższych sześciu miesięcy mogą one skutkować podpisaniem od jednej do dwóch nowych umów. – Będzie to miało istotny, pozytywny wpływ na wynik finansowy w roku 2015 oraz 2016 – podsumowuje firma.

Spółka Novavis, która zadebiutowała na NewConnect na początku lipca 2013 roku zajmuje się działalnością inwestycyjną i handlową na rynku Odnawialnych Źródeł Energii.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here