Notowany na NewConnect Novavis odwołuje swoje prognozy finansowe

Zarząd Spółki Novavis odwołał 11 sierpnia prognozę wyników finansowych na lata 2013 – 2016.

 

Jak tłumaczy spółka, otoczenie rynkowe i prawne nie pozwalają w pełni realizować zakładanej polityki handlowej w oparciu o odnawialne źródła energii. Wciąż brak jest wiążących przepisów legislacyjnych dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz pewnych informacji o cenach odkupu energii i systemach wsparcia przewidzianych przez rząd na ten cel. Wszelkie te kwestie rozwiązać ma przyjęcie rządowej ustawy o odnawialnych źródłach energii, co pozwoli dostosować przepisy prawne do uregulowań wdrażanych przez Unię Europejską, do których Polska jest zobligowana.

Na razie Novavis nie chce aktualizować prognozowanych pozycji finansowych. Warunkiem ustalenia nowych, wiarygodnych prognoz jest wyjaśnienie się sytuacji prawno-legislacyjnych związanych z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz końcowej informacji o systemach wsparcia do instalacji OZE i cenach odkupu wyprodukowanej przez nie energii elektrycznej – tłumaczy spółka.

Novavis, notowana na NewConnect spółka z sektora OZE, zajmuje się przede wszystkim budową instalacji fotowoltaicznych – na potrzeby własne i na sprzedaż.

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here