Niska emisja – duży problem


Smog wisi w powietrzu.. Słyszeliśmy o nim w ostatnichmiesiącach często i zewsząd. Jest on widoczny gołym okiem i na danym obszarze,szczególnie w zimie, w mroźne, słoneczne poranki. Trzeba jednak wiedzieć, żesmog jest objawem poważnego problemu, mianowicie niskiej emisji.

Niska emisja zanieczyszczeń to zanieczyszczenia emitowanegłównie z kominów o wysokości do 40 metrów nad ziemią. Przeważnie jednakznajdują się one na pułapie do 10 metrów. Źródłem tych zanieczyszczeń są przedewszystkim gospodarstwa domowe i rolne,następnie lokalne kotłownie węglowe, a w niewielkim procencie transportdrogowy.

Co tak kopci?

Niska emisja zanieczyszczeń pochodzi głównie z kotłów i pieców na paliwa stałe. Wpiecach tych można spalić odpady węglowe takie jak muł i miał, a także (niestety)zwykłe śmieci, w tym tworzywa sztuczne. Muł i miał węglowy to produkty owysokiej zawartości siarki, chloru oraz popiołu.

Aż 70% domów w Polsce ogrzewa się za pomocą węgla często w nisko sprawnych, przestarzałych piecach,których użytkowanie skutkuje wysoką emisją pyłów i substancji rakotwórczych.Niestety w Polsce nie istnieją żadne normydla jakości węgla sprzedawanego gospodarstwom domowym…

Co nam szkodzi?

Szkodliwe substancjeemitowane z naszych domowych kominów to m.in.
– pyły zawieszone z drobinkami sadzy (w zależności od frakcji cząsteczek są toPM10, PM2,5 czy PM1 – im niższa wartość tym mniejsza frakcja i tym samymwiększa szkodliwość),
– dwutlenek siarki – jest wyjątkowo szkodliwy zarówno dla zdrowia człowieka,jak i całego środowiska (to jedna z głównych przyczyn powstawania kwaśnychdeszczy),
– tlenki azotu – w tym dwutlenek azotu – będące jedną z przyczyn powstawaniadziury ozonowej czy smogu,
– metale ciężkie (wśród nich rtęć, kadm, ołów, mangan, chrom) – są szkodliwedla ludzi, zwierząt i roślin,
– wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne m.in. benzo(a)piren – substancjerakotwórcze i powodujące silne zatrucia,
– dioksyny – trujące związki chemiczne, często odpowiedzialne za pojawienie sięnowotworów czy bezpłodności.

Skutki kopcenia

Niska emisja powodujeskrócenie czasu życia mieszkańców i przyczynia się do poważnych chorób,m.in. serca, układu oddechowego, alergii, chorób skórnych, zaburzeńhormonalnych i nowotworów. Grupami szczególnie narażonymi na negatywne skutkizdrowotne poza dziećmi są: osoby po 65 roku życia, kobiety w ciąży, osobyprzewlekle chore oraz osoby uprawiające sport na “świeżym” powietrzu.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na organizm ludzki jestogromnym problemem, który rzutuje także na strefę ekonomiczną. Na zewnętrznekoszty zdrowotne zanieczyszczeń składa się każdego roku: 12 tysięcy nowychprzypadków hospitalizacji, ponad 500 tysięcy wizyt u specjalistów i aż 14milionów utraconych dni pracy. Łączna wartość zewnętrznych kosztów zdrowotnych złej jakości powietrza w Polsceoceniana jest na 40 do 120 miliardów euro rocznie.

Niska emisja to problem związany przede wszystkim z emisjąszkodliwych pyłów i gazów powstałych w wyniku nieefektywnego spalania paliw w domach i samochodach orazkotłowniach przemysłowych.

Z problemem tym można sobie radzić. Wsparciem dla osób,które chcą zmienić coś w swoim otoczeniu, mieć wpływ na poprawę jakościpowietrza, zmienić źródło ciepła na bardziej ekologiczne jest projekt „LokalnePartnerstwa Niskoemisyjne”. Edukację warto zacząć od serii filmów,kondensatorów wiedzy oraz konsultacji online z ekspertami. Wszystko to dostępnejest na portalu www.ograniczemisje.pl.

Bezpłatne konsultacje

Jeszcze w czerwcu odbędą się 2 konsultacje online itelefoniczne. Zainteresowani mogą porozmawiać z ekspertami na temat wymianystarych, węglowych pieców na nowe ekologiczne źródło ciepła, dofinansowania doinwestycji ekologicznych, opłacalności w odnawialne źródła energii, takie jakpanele słoneczne czy pompy ciepła. Wystarczy zalogować się bezpłatnie na www.platfotma,ograniczemisje.pl.Terminy: 21 czerwca w godz. 16:00 – 18:00 i 22 czerwca w godz. 16:00 – 18:00

Dofinansowanie

Ochronie powietrzapolegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne służą programy dofinansowania, takie jak trwający właśnie KAWKA II –Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej irozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

Dotacja może być udzielona na realizację zadańinwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska obejmujących:
– trwałą likwidację, w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczychi przynależnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym, systemuogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na:
a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
b) ogrzewanie gazowe,
c) ogrzewanie elektryczne,
d) odnawialne źródło energii,
przy czym zastosowane rozwiązanie musi technicznie uniemożliwić spalanie paliwwęglowych lub innych nieprzeznaczonych do ogrzewania substancji;

– podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z trwałąlikwidacją ogrzewania węglowego,

– instalację kolektorów słonecznych przeznaczonych dowytwarzania ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, związane z trwałąlikwidacją ogrzewania węglowego,

– termomodernizację w przypadku lokali mieszkalnych orazpomieszczeń pomocniczych i przynależnych znajdujących się w budynkachwielorodzinnych, zgodnie z zakresem wynikającym z audytu energetycznego,wyłącznie jako element towarzyszący trwałej likwidacji ogrzewania opartego napaliwie węglowym.

Z programu KAWKA realizowanego przez Narodowy FunduszOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej korzystać mogą osoby fizyczne, wspólnotymieszkaniowe, deweloperzy.

Zarówno na temat samej jakości powietrza, instalacjiwykorzystujących OŹE, jak i wymiany ogrzewania węglowego na ekologiczne możnaporozmawiać podczas konsultacji on-line i telefonicznych, prowadzonych naportalu www.ograniczemisje.pl.

To nie są przyjemneciekawostki…

Czy wiesz, że każdego roku około 3 300 osób ginie wwypadkach samochodowych? To 9 razy mniej od ilości osób umierających na chorobywywołane złym stanem powietrza!

Czy wiesz, że związki chemiczne znajdujące się w niskiejemisji potrafią rozpuścić cement budowlany!

Czy wiesz, że odpady drewniane, pochodzące z pozornieczystych mebli lub palet wydzielają w trakcie spalania bardzo toksycznesubstancje pochodzące z farb, lakierów, klejów, bejc i innych środkówimpregnujących użytych przy ich produkcji.

Czy wiesz, że benzo(a)piren to substancja znajdująca się wpapierosach. Wdychasz ją razem z powietrzem.

Niniejszy materiał został opublikowanyw ramach przedsięwzięcia „Lokalne Partnerstwa Niskoemisyjne” dziękidofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zajego treść odpowiada wyłącznie OTS Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy.

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here