NIK pozytywnie oceniła system zarządzania emisjami

Istniejący w Polsce system zarządzania emisjami gazów cieplarnianych działa prawidłowo – oceniła Najwyższa Izba Kontroli. Dzięki temu Polska skutecznie realizuje międzynarodowe zobowiązania w dziedzinie redukcji emisji CO2.

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) po przeprowadzonym audycie – obejmującym okres od 1 stycznia 2008 r. do 13 czerwca 2012 r. – pozytywnie oceniła istniejący w Polsce system zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. Kontrola NIK wykazała również, że Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) – który odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu emisjami – dobrze wywiązywał się ze swoich zadań.

Przeprowadzony przez NIK audyt jest wynikiem porozumienia podpisanego w styczniu 2012 r. przez Najwyższe Organy Kontroli (NOK) Danii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Norwegii i Polski. Dotyczyło ono przeprowadzenia równoległej kontroli systemów handlu uprawnieniami w każdym z tym państw. Efektem końcowym kontroli jest wspólny raport, w którym poszczególne NOK-i oceniły skuteczność Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami (EU ETS). Głównym zadaniem systemu jest walka ze zmianami klimatu poprzez wspieranie krajów będących jego uczestnikami w realizacji postanowień protokołu z Kioto, a także pomoc w ograniczaniu kosztów związanych z redukcją emisji.

Kontrola wykazała, że system zarządzania emisjami w Europie jest narażony na działania oszustów, którzy wyłudzają podatek VAT przy okazji handlu uprawnieniami do emisji CO2. Handel uprawnieniami związany jest ze znacznymi międzynarodowymi transferami pieniędzy. Stwarza to sprzyjające warunki dla oszustw podatkowych. W Danii i Norwegii wyłudzono z budżetów obu państw znaczące sumy przy rozliczaniu podatku VAT z tytułu transakcji uprawnieniami do emisji. Aby ustrzec państwo przed dotkliwymi stratami, w krajach skandynawskich zastosowano rozwiązanie nazywane odwróconym podatkiem VAT. W myśl tej zasady to kupujący jest zobowiązany do rozliczenia podatku.

 

Redakcja reo.pl

źródło: NIK
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here