Nie tylko branża OZE chce zwiększenia "zielonego obowiązku"


Zaproponowane w projekcie rozporządzenia do ustawy o OZEobniżenie obowiązku OZE z 20 do 16 proc. spotkało się z głośną krytyką branży. Planyte krytykują również spółki skarbu państwa.

 

Zgodnie z projektem rozporządzenia do ustawy o OZE,opublikowanym przez Ministerstwo Energii na początku sierpnia, obowiązekumarzania zielonych certyfikatów za 2017 r. ma zostać obniżony z 20 proc.,planowanych w ustawie, do 16 proc.

 

Plany rządu poruszyły branżę OZE, która w związku z m.in. dramatycznymspadkiem cen zielonych certyfikatów, jest już i tak w bardzo trudnej sytuacji.O podwyższenie obowiązku OZE apelowały stowarzyszenia branżowe, jak Polska IzbaGospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej czy Towarzystwo Małych ElektrowniWodnych.

 

Swoje krytyczne uwagi dotyczące obniżenia obowiązku OZEzgłosiły też do ministerstwa spółki skarbu państwa.

 

„Postulujemy nieobniżanie sumarycznego obowiązkuumorzeniowego PM OZE na rok 2017 (…) Dodatkowo wnosimy o skorygowaniesumarycznego obowiązku umorzeniowego w odniesieniu do instalacji OZEokreślonych w art. 59 ust. 2 ustawy [biogazownie rolnicze – przyp. red.].Uzasadnieniem dla powyższych postulatów jest konieczność przeciwdziałania negatywnymtrendom rynkowym, w wyniku których rynkowa wartość PM OZE znacznie zmalała wciągu ostatnich kilku lat” – napisano w piśmie Energi skierowanym doministerstwa.

 

Podobny postulat wysunęło tez Towarzystwo GospodarczePolskie Elektrownie, które – ze względu na wciąż spadającą cenę świadectw pochodzenia – rekomenduje utrzymanieobowiązki OZE na poziomie 19,35 procc.

 

Na ryzyko zmniejszenia rentowności wielu inwestycji OZE, wzwiązku ze zmniejszeniem wysokości obowiązku, zwraca tez uwagę PGE:

 

„(…) Proponowane w projekcie obniżenie poziomu udziałuilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzenia świadectwpochodzenia („zielony obowiązek”) z 20 do 16 proc. jest niekorzystne dlawytwórców energii elektrycznej z OZE. Aktualne ceny praw majątkowych kształtująsię na historycznie niskich poziomach. Taka sytuacja stawia pod znakiemzapytania rentowność dalszej pracy wielu instalacji OZE, w tym dedykowanychbloków biomasowych” – czytamy w przesłanej przez PGE opinii do projekturozporządzenia.

 

 

REO.pl

Fot. freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here