NFOŚiGW zaprezentuje w poniedziałek projekt programu pożyczek Prosument na instalacje OZE


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w ramach konsultacji społecznych, zaprezentuje w poniedziałek wstępny projekt programu pożyczek, Prosument, na instalacje OZE do 40-50 kWe i 300 kWt – wynika z informacji przekazanej przez Witolda Maziarza rzecznika NFOŚiGW. Projekt zakłada, że wartość programu nie przekroczy 600 mln zł.

– W poniedziałek mamy oficjalne otwarcie i spotkanie w konsultacjach społecznych programu Prosument – powiedział Maziarz na spotkaniu pt. Energetyka prosumencka – korzyści dla obywatela, zorganizowanym przez Procesy Inwestycyjne.

Z jego słów wynika, że NFOŚiGW zaproponuje ostateczną wersję programu do dalszych, szerokich konsultacji społecznych, po uwagach i opiniach kilkunastu instytucji, które zostały już poproszone o ocenę wstępnego projektu Prosumenta.

Wstępnie projekt programu zakłada budżet na udzielanie pożyczek dla prosumentów, nieprzekraczający 600 mln zł, czyli zgodnie z zapowiedziami z połowy kwietnia, że wyniesie 400-600 mln zł.

Pożyczki wynosiłyby maksymalnie 100-150 tys. zł dla osób fizycznych i 300-400 tys. zł dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w zależności od tego czy byłaby uruchamiana instalacja 1-źródłowa, czy wieloźródłowa.

Oprocentowanie kredytów miałoby wynosić dla kredytobiorcy 1 proc., a prowizja i opłaty maksymalnie 6 proc. (w 1 roku maks. 3 proc., a pozostała kwota prowizji byłaby pobierana w kolejnych latach). Maksymalny okres kredytowania miałby natomiast wynosić 7 lat dla osób fizycznych i 12 lat dla wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

Pożyczki miałyby być udzielane w latach 2014-2018 za pośrednictwem banków, które zawrą z NFOŚiGW umowy.

Wsparcie, według wstępnych założeń, ma być udzielone w postaci pożyczek przeznaczonych na zakup oraz montaż małych i mikroinstalacji OZE do produkcji energii cieplnej i elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Kredytowane byłyby m.in. systemy fotowoltaiczne i małe elektrownie wiatrowe o mocy do 40 kWe, mikrobiogazownie do 50 kWe, kolektory słoneczne i pompy ciepła OZE o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, a także źródła ciepła opalane biomasą pochodzenia leśnego i rolniczego do 300 kWt.

 

Marcin Zaremba

fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here