NFOŚiGW w 2016 r. ma wydać na projekty środowiskowe 4 mld zł


NarodowyFundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyda w tym roku na projekty środowiskoweok. 4 mld zł – poinformował prezes Funduszu Kazimierz Kujda. Nowe szefostwozapowiada także zmianę polityki dofinansowywania projektów.

 

– Planfinansowy na ten rok zakłada ok. 4 mld zł ze wszystkich źródeł krajowych ieuropejskich. Ten plan jest mniejszy w stosunku do 2015 roku o blisko 2 mld zł- powiedział na piątkowej konferencji prezes NFOŚiGW.

 

Kujdawyjaśnił, że mniejsze finansowanie w tym roku spowodowane jest m.in. dużymopóźnieniem we wdrażaniu projektów finansowanych z Programu Infrastruktura iŚrodowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020. – W poprzednich latach była intensywnawypłata z pieniędzy w ramach POIiŚ (2007-2013). Teraz jesteśmy w trzecim rokutego nowego okresu budżetowego i w zasadzie nie ma żadnych wypłat, są pierwszekonkursy. Jest duże opóźnienie we wdrażaniu projektów z tego projektu – dodał.

 

PrezesFunduszu zapowiedział również zmianę polityki NFOŚiGW w finansowaniu projektów.Miałaby ona polegać na zwiększeniu udziału przyznawanych pożyczek, a niedotacji.

 

Kujdanegatywnie ocenił działania poprzedników, którzy – jego zdaniem – “zamiastpożyczać pieniądze, stosowali kredyty dopłatowe”. W niektórych przypadkach- jak kontynuował – pożyczki były zamieniane na dotacje.

 

NFOŚiGWprzekonuje, że gdyby fundusz zamiast zobowiązać się umowami do wypłacaniadopłat do oprocentowania kredytów bankowych i dopłat do ceny wykupu obligacji,wypłacił w latach 2009-2015 beneficjentom pożyczki z własnych środków w kwocieblisko 1,5 mld zł, tj. równej wypłaconym dotychczas przez banki kredytom i wyemitowanymobligacjom, to nie byłby zobowiązany do wypłaty dopłat w kwocie 286 mln zł.Dodatkowo uzyskałby wpływy z odsetek od udzielonych pożyczek w kwocie ok. 303mln zł.

 

– Miękkiefinansowanie też dotacyjne będzie stosowane wobec tych podmiotów, które tegopotrzebują. Jest wiele samorządów, które są w bardzo trudnej sytuacji i tesamorządy będą mogły liczyć na miękkie finansowanie – dodał Kujda.

 

Prezesocenił, że NFOŚiGW niepotrzebnie przyznawał dotacje dużym firmom, które mająduże przychody i zyski. Jako przykład podał m.in. francuski EDF, który dostałdotacje na ponad 60 mln zł, przy przychodach za 2014 r. na poziomie 74 mld euroi zysku netto na poziomie ok. 4 mld euro.

 

– Niewykluczone,że w programie operacyjnym mogą być takie priorytety, które będą uprawniały dokorzystania z pieniędzy dotacyjnych unijnych również te podmioty typu EDF. EDF,Veolia albo Dalkia ze środków publicznych NFOŚiGW, które są środkamipaństwowymi, nie będą dotowane, co do tego nie ma żadnych wątpliwości – dodałprezes Kujda.

 

 

PAP

fot. marcin krawczyk/freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here