NFOŚiGW rozpoczął konsultacje programu LEMUR

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konsultacje programu priorytetowego Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej wraz z Wytycznymi technicznymi.

Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

Budżet na realizację celu programu wynosi do 290 000 tys. zł., w tym: dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 28 000 tys. zł, dla zwrotnych form dofinansowania – do 262 000 tys. zł.

Beneficjentami programu mają być podmioty sektora finansów publicznych, samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100 proc. udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach, organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, które realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów.

Konsultacje zakończą się w dniu 2 czerwca 2015 r.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here