NFOŚiGW przyjął aktualizację strategii rozwoju

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 23 czerwca przyjęła aktualizację Wspólnej Strategii Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r.

Jak podkreśla Fundusz, w aktualizacji nie zmieniono przyjętych w roku 2012 wizji, misji, celu generalnego, priorytetów i perspektyw. Zaktualizowany dokument obejmuje wnioski i rekomendacje z wdrażania Wspólnej Strategii w latach 2013-2014. Wskazuje również na nowe obszary aktywności Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, pojawiające się w związku ze zmianą uwarunkowań w ww. przedziale czasu.

Przeformułowaniu na poziomie operacyjnym uległ sposób wdrażania i monitorowania realizacji Wspólnej Strategii – informuje NFOŚiGW. Zamiast zadań i narzędzi wspierających realizację działań dla całego okresu strategicznego postanowiono opracowywać roczne plany wdrażania. Takie rozwiązanie pozwoli zoptymalizować proces planowania działań systemu Funduszy oraz umożliwi elastyczne reagowanie w sytuacji pojawienia się nowych wyzwań, szans i potrzeb wobec systemu Funduszy.

Redakcja reo.pl

Źródło: NFOŚiGW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here