NFOŚiGW: Przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie proekologicznych inwestycji


Do 3 lutego przedsiębiorstwa mogą składać wnioski do NFOŚiGW o dofinansowanie proekologicznych inwestycji. Tym razem na ten cel przeznaczono 14,5 mln zł.

To już trzeci konkurs organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dla obszaru „Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach”, finansowany w ramach IV Priorytetu POIiŚ 2007-2013. Zaplanowana kwota w większości zasilona została poprzez realokację środków pozostałych z działania 4.5 POIiŚ, ale także z oszczędności i zwrotów środków z projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV POIiŚ. Jak podkreśla Fundusz, to spory zastrzyk pieniędzy, zważywszy na fakt, że pod koniec 2013 roku pula środków na wspomniane projekty wynosiła nieco ponad 300 tys. zł.

Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana będzie w odniesieniu do projektu, który przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i został zakwalifikowany do dofinansowania, oraz którego dofinansowanie jest możliwe w ramach dostępnej alokacji na dany konkurs i działanie.

NFOŚiGW deklaruje, że wszystkie umowy o dofinansowanie powinny zostać zawarte do 30 czerwca 2014 r.

Dotychczas najpopularniejsze inwestycje wśród przedsiębiorców w ramach przedmiotowego zakresu, dotyczyły modernizacji zakładów przemysłowych (z wykorzystaniem proekologicznych technologii), służące redukcji odpadów, ich odzyskowi i ponownemu wykorzystaniu (np. popioły), zmniejszeniu zużycia paliw, zmniejszeniu energochłonności, wodochłonności procesów oraz automatyzacji technologii produkcji. Przykładowe inwestycje polegały m.in. na przebudowie i modernizacji linii technologicznych, instalacji wraz z towarzyszącą infrastrukturą (jak hale, kotłownie) głównie w przedsiębiorstwach przemysłu energetycznego, chemicznego, metalurgicznego i spożywczego.

Wnioski należy składać w terminie do 03 lutego 2014 r. w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 

Redakcja reo.pl

fot. kstudenta/sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here